fbpx
Natur og Ungdom er fornøyde med at den nye iskanten foreslått av Tine Sundtoft avvises. Nå må Tord Lien la olja ligge . Foto: Tonje Sofie Eriksson / Natur og Ungdom

Kunnskapsløs iskant i Barentshavet

24.04.2015 av Natur og Ungdom

Regjeringen fremmet i dag forslag til ny definisjon av “iskanten” i Barentshavet. Den nye iskanten bryter med rådene fra Miljødirektoratet og Polarinstituttet, og trekker grensen for hvor det er mulig å drive oljevirksomhet lenger nord i Barentshavet. - Sundtoft tegner en linje i Barentshavet hentet rett ut av oljenæringas våte drømmer, sier leder av Natur og Ungdom, Arnstein Vestre

Setter penger foran kunnskap

Iskantdefinisjonen som Klima- og miljødepartementet i dag forslår er den samme som Tine Sundtoft varslet i forbindelse med at 23. konsesjonsrunde kom 21. januar i år. Den bryter med rådene fra Polarinstituttet. Polarinstituttet anbefaler å plassere iskanten ved maksimal isutbredelse de siste 30 år, ikke ved 30% sannsynlighet for isdekke de siste 30 år, som regjeringen nå foreslår. Flere av blokkene som er lyst ut i 23 konsesjonsrunde ville ikke blitt åpnet om man fulgte Polarinstituttets faglige tilrådninger.

Den nye iskanten til regjeringen er så til de grader på kanten med de miljøfaglige rådene og tegnet opp på bestilling fra oljenæringa. Den nye iskanten er ikke motivert av å gjøre det som er best for miljøet, men å kunne sette i gang med mest mulig risikofylt oljeleting, sier Vestre

Klimabombe i nord

FNs klimapanel anslår at 80 % av verdens fossile ressurser må bli liggende jorda for at vi skal unngå katastrofale klimaendringer. I januar kom forskere fra University College London med en rapport som slo fast at all olje nord for polarsirkelen bør ligge om vi skal nå 2-gradersmålet.

Regjeringen viser med denne definisjonen sitt sanne jeg. Høyre og FrP styrer oss inn i en fortsatt oljeavhengig framtid og evner ikke å drive fornybar næringsutvikling for framtida. Klima skulle gjennomsyre regjeringens politikk, her gjør de akkurat det motsatte, fortsetter Vestre.

Tine Sundtoft sier at en oppdatering av iskanten er nødvendig i lys av isens tilbaketrekking og klimaendringene. Samtidig vil hennes nye oppdatering muliggjøre enda mer forurensing. Miljøministeren virker mer opptatt av å utnytte naturressursene enn å ta vare på dem, sier Vestre.