fbpx
iskanten miljøagentene barentshavet 23. konsesjonsrunde

Vern om iskanten!

02.06.2015 av Natur og Ungdom

«Olje + Is = Gris!» var det tydelige budskapet da vi sammen med Miljøagentene i dag møtte Høyre, Venstre, KRF og SV utenfor Stortinget, i det fristen for å komme med endringsforslag til stortingsmeldingen om iskanten er i ferd med å løpe ut.

I januar ble det kjent at regjeringen, med «klima- og miljøminister» Tine Sundtoft i spissen fremmet et forslag om å flytte iskanten, for å kunne åpne enda flere områder for oljeindustrien. Dette på samme dag som regjeringen slapp 23. konsesjonsrunde, og tildelte oljeindustrien 57 nye oljeblokker. Polarinstituttet og Miljødirektoratet anbefalte å droppe eller ilegge boretidsbegrensninger på over halvparten av disse blokkene, av hensyn til de sårbare økosystemene i Arktis.

«Nå må Stortinget sørge for at man lytter til kunnskapen, og si nei til de oljeblokkene Miljødirektoratet og Polarinstituttet har anbefalt å droppe. De svært sårbare økosystemene ved iskanten og polarfronten må skånes fra oljeindustrien. Det må dere sørge for i behandlingen av iskantmeldingen» var NU-leder Arnstein Vestres klare beksjed til Tina Bru, Heikki Holmås, Olaug Bollestad og Terje Breivik, som tok turen ut fra Stortinget for å møte oss.

Et britisk forskerteam slo tidligere i år fast at all olje nord for polarsirkelen må bli liggende, skal man holde seg innenfor togradersmålet. Det innebærer at alle oljeblokkene regjeringen utlyste i januar burde trekkes tilbake. At det haster å gjøre noe med klimaendringene blir stadig klarere. Denne uken varslet Polarinstituttet om alvorlige klimaendringer på Svalbard, noe som blant annet rammer isbjørnen hardt.

«Dere må ta vare på iskanten, slik at isbjørnen kan få leve» sa Kristiane, miljøagent og medlem av Barnas Klimapanel, før hun fortsatte «det er vi som er fremtidens generasjoner, og vi trenger en klode vi kan leve på».

Regjeringen legger opp til å sette rekord i å bryte anbefalingene fra sine miljøfaglige råd med denne flyttingen av iskanten. Aldri før har en regjering avvist innspillene de har fått i en konsesjonsrunde, det er de nå i ferd med å gjøre.

«Det er pinlig at Høyre, som til stadig sier vi skal lytte til kunnskapen, nå ser ut til å sette rekord i å lukke ørene for miljøekspertene, og det kun for å tilfredsstille en pengegrisk oljenæring» avslutter Arnstein Vestre.