fbpx

Selger Lofoten, Vesterålen og Senja til oljebaronene

10.03.2016 av Natur og Ungdom

10. mars sa statsminister Erna Solberg at Høyre vil gå inn for en konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær mener Solberg fullstendig har misforstått hva vi skal leve av i framtida.

På Norsk Olje og Gass sin årskonferanse 10. mars sa statsminister Erna Solberg at Høyre vil gå inn for en konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær reagerer sterkt, og mener Solberg fullstendig har misforstått hva vi skal leve av i framtida.

– En konsekvensutredning er en åpningsprosess, og setter døra på vidt gap for oljeboring i våre rikeste og mest sårbare fiskefelt. Alle miljøfaglige etater fraråder oljeboring. Erna selger Lofoten, Vesterålen og Senja til oljebaronene, og skjønner ikke at vi må satse på de fornybare næringene, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom

I dag finnes rundt 6500 arbeidsplasser i turist- og fiskerinæringen i Lofoten, Vesterålen og Senja. En rapport fra Nærings og handelsdepartementet i 2013 viste et potensial for ytterligere 10 000 arbeidsplasser innenfor marine næringar. Myndighetenes kunnskapsinnhenting fra 2012 viser at oljeboring vil kunne gi 400 – 1100 arbeidsplasser, mellom Namsos og Tromsø, med 5 % sannsynlighet for det høyeste estimatet. Disse tallene forutsetter en oljepris på 100 dollar fatet. I dag er den på  30-40 dollar fatet.

– På toppen av å true tusener av fornybare arbeidsplasser gir ikke olje i nord verdiskapning lokalt. Nylig droppet Statoil ilandføring til Nordkapp fra Johan Castberg-feltet, noe som viser at dette er lokale arbeidplasser som går først til slaktebenken når oljenæringa skal spare penger, sier Skjoldvær

Klimaavtalen i Paris slår fast at verdenssamfunnet skal holde global oppvarming godt under 2 graders oppvarming. For å nå dette målet må over 80% av all verdens allerede oppdagede kull, olje og gassforekomster bli liggende. Likevel ønsker Erna å lete etter nye forekomster.

– Om Erna går inn for å åpne nye områder for oljeboring, bryter hun med alle klimaløfter hun tidligere har kommet med. Vårt største bidrag til de ødeleggende klimaendringene er olja vi pumper opp og selger, og om vi skal redde kloden må nettopp olja utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bli liggende, avslutter Skjoldvær.