fbpx
Tord Lien og leder av Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær. Foto: Gaute Eiterjord / Natur og Ungdom

– Kroken på døra for norsk miljøtroverdighet

19.05.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Regjeringen åpnet 18. mai nye havområder for oljeindustrien for første gang på 25 år. Natur og Ungdom mener oljeboring i Arktis er kroken på døra for norsk miljøtroverdighet.

18. mai delte regjeringen ut 57 tillatelser til utvinning av olje og gass gjennom 23. konsesjonsrunde. Flesteparten av tillatelsene ligger i Barentshavet Sørøst. Over 40 av de utlyste områdene (oljeblokkene) tillatelsene gis i, har blitt frarådet lyst ut, eller anbefalt utlyst med begrensinger på når man kan bore olje, av Polarinstituttet og Miljødirektoratet. Fagetatene mener oljeboring i nærhet av den såkalte iskanten utgjør en for stor risiko for de verdifulle og sårbare økosystemene.

Natur og Ungdom har sammen med norsk miljøbevegelse krevd at hele konsesjonsrunden avlyses av hensyn til klimaet, og reagerer sterkt på at regjeringen deler ut disse tillatelsene:

– Dette er kroken på døra for norsk miljøtroverdighet. Regjeringen eier ingen skam og gir fullstendig blanke i miljøfaglige råd. Med denne tildelingen viser fingeren til oss som er unge i dag og framtidige generasjoner, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Forskere fra University College of London slo i en rapport fra 2015 fast at at all olje nord for Polarsirkelen må bli liggende om verden skal klare å begrense temperaturøkningen på kloden til 2 grader. Alle de 54 tildelte blokkene i 23. konsesjonsrunde ligger nord for Polarsirkelen.

– Det er latterlig at dette skal være måten Norge følger opp klimaavtalen fra Paris på. Utslipp fra forbrenning av norsk olje og gass står hvert år for ti ganger Norges utslipp. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer må olja i Arktis ligge, sier Skjoldvær

I regjeringas samarbeidsavtale med støttepartiene Krf og Venstre står det at det ikke skal iverksettes oljevirksomhet ved iskanten. Natur og Ungdom mener støttepartiene ikke kan godta tildelingen av blokker som miljøetatene fraråder:

– Tildeling av flere av disse blokkene er helt klart i strid med det som står i samarbeidsavtalen. Vi forventer at Krf og Venstre viser muskler i møte med petrolholikerne i regjeringa, og  setter ned foten mot denne galskapen. Hvis ikke er ikke samarbeidsavtalen vedt papiret den er skrevet på, avslutter Skjoldvær

For mer info, kontakt:
Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom: 977 02 181

Natur og Ungdom møtte Tord Lien på pressekonferansen i Hammerfest med følgende budskap:
Tord Lien, Ingrid Skjoldvær og Natalie Ekroll. Fotograf Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom.JPG (content)

Relevante nyheter


  • – Av med oljebrillene, Tord!

    Olje- og energiminister Tord Lien går i dag ut mot Holden-utvalgets anbefaling om en oppbremsing i norsk oljesektor, og avviser at oljeindustrien er et problem for industrien på land. – Det er på høy tid at Lien tar av seg oljebrillene, dette eventyret er på vei mot en slutt, sier nestleder Arnstein Vestre


  • – Erna koker kloden!

    Natur og Ungdom raser over regjeringens klimamål:
    Dette er en plan for et varmere klima.