fbpx

Regjeringen avlyser snikåpning av Lofoten

13.09.2016 av Natur og Ungdom

Regjeringen har avlyst snikåpningen av Lofoten og Møreblokkene for oljeleiting. - Tord Lien må holde fingrene av oljefatet. Både han og oljeindustrien må respektere at disse områdene er stengte, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom.

Regjeringen kom 8. september med en presisering på sine nettsider om at Lofoten og Møreblokkene ikke er åpne for oljeindustrien etter at miljøorganisasjonene og KrF og Venstre reagerte kraftig i saken.

– Tord Lien må holde fingrene av oljefatet. Både han og oljeindustrien må respektere at både Møreblokkene og Lofoten er politisk stengt for oljevirksomhet, sier Ingrid Skjoldvær leder i Natur og Ungdom.

– Det er bra at Tord Lien har fått seg en smekk over fingrene, men det er verdt å stille spørsmål om hva som kunne skjedd dersom feilen i dokumentene ikke hadde blitt oppdaget. Vi er redd for at dette har vært en måte der regjeringen har prøvd å brøyte veien for oljeboring i Lofoten og Møreblokkene, sier Skjoldvær.

I august lanserte regjeringen 24. konsesjonsrunde for tildeling av tillatelser til oljevirksomhet. Nå kan oljeselskaper nominere områder de vil lete etter olje i. Etter planen vil regjeringa lyse ut aktuelle områder å lette etter olje i på våren 2017, og dele ut tillatelsene i 2018. Oljedirektoratet meldte først om at det ville være mulig å nominere Nordland VI utenfor Lofoten, og Møreblokkene. Disse områdene er stengt for oljevirksomhet i denne stortingsperioden.

Natur og Ungdom mener regjeringa prøvde å sette døra på gløtt for at oljeselskapene kan slippe til i 2018, og uttalte følgende i en pressemelding 7. september:

–  Regjeringa inviterer oljeindustrien selv til å komme med forslag til hvor de skal lete etter olje. Det er en bakdør for at de skal slippe til i torskens fødestue, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær

Til VG sa Tord Lien at det “ikke vil være aktuelt å slippe oljeselskapene til i de omstridte områdene, selv om de nå er åpnet for at selskapene kan nominere dem som interessante”.

– Oljeminister Tord Lien har ikke troverdighet når han sier Lofoten og Møreblokkene ikke kan bli nominert og at dette bare handler om kunnskapsinnhenting. Han inviterer reven inn i hønsegården og han vet det, sier Skjoldvær

– Krf og Venstre må på banen. De kan ikke tillate at regjeringen blindt følger oljenæringas ønskeliste og åpner for oljeleting vårt mest verdifulle og sårbare havområder i denne konsesjonsrunden, sier Skjoldvær

Statoil har i dag to tillatelser til oljevirksomhet på Nordland VI, som de fikk tildelt på 90-tallet. Hele området ble stengt av Stoltenberg I-regjeringen i 2001. Tillatelsene er likevel ikke trukket tilbake, og Statoil bruker om lag 700 000 kroner i året på å forvalte de to lisensene sine på Nordland VI. Natur og Ungdom krever at Olje- og energidepartementet trekker tilbake Statoils tillatelse:

– Det gir ikke mening at Statoil skal ha en sovende tillatelse til oljevirksomhet i disse områdene når tre forskjellige statsmininstre har sagt nei til oljevirksomhet i området de siste 15 årene. Dette koster dessuten både staten og Statoil penger å ivareta lisensene, sier Skjoldvær.

For mer info, kontakt

Leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær – 977 02 181

Relevante nyheter