fbpx
Natur og Ungdom har over 7500 medlemmer og 70 lokallag over hele landet. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)
Natur og Ungdom har over 7500 medlemmer og 70 lokallag over hele landet. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)

Fremmer klimasøksmål mot Staten

18.10.2016 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske stat for lovstridig oljeboring. Klimasøksmål Arktis blir første gang Grunnlovens miljøparagraf prøves for retten.

Gjennom den 23. konsesjonsrunden delte regjeringen i juni 2016 ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet. Samtidig slår Grunnlovens paragraf 112, ofte kalt «Miljøparagrafen» fast at staten har ansvaret for å verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner:

 – Vi mener at staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.

Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. 

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Grunnloven, § 112

For å unngå irreversible og ødeleggende klimaskader må verden begrense den globale oppvarmingen til 2 minst grader og mest sannsynlig også begrense den til 1,5 grader, ifølge FN. Norge var blant de første landene som i juni ratifiserte klimaavtalen fra Paris, og har i samarbeid med EU forpliktet seg til å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

 – Samtidig som Erna Solberg signerte Paris-avtalen og lovte store utslippskutt, åpnet regjeringen for storstilt ny oljeleting i Barentshavet. Vi ber retten om å ugyldiggjøre disse lisensene ettersom mer olje vil føre til mer utslipp, ikke mindre, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

En rekke organisasjoner og enkeltpersoner har gitt støtteerklæringer og økonomiske bidrag til søksmålet. Blant annet støttes det av den verdenskjente forfatteren av Sofies verden, Jostein Gaarder:

 – Hvis all olje, kull og gass som finnes i verden skal utvinnes og slippes ut i atmosfæren, vil ikke vår sivilisasjon overleve. Likevel er det skremmende mange som mener at det er deres krystallklare rett å utnytte all oljen som finnes i deres land, sier Gaarder.

Sentralstyremedlem Marte forklarer hvorfor hun støtter søkmsålet:

Du kan selv støtte søkmsålet med en pengegave HER

Saken er nå oppdatert: De formelle stevningsdokumentene på både norsk og engelsk er nå å finne øverst til høyre på siden