fbpx
Ingrid Skjoldvær ble 8. januar 2017 gjenvalgt som leder i Natur og Ungdom.
Ingrid Skjoldvær ble 8. januar 2017 gjenvalgt som leder i Natur og Ungdom.

Arbeiderpartiet med falskt kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja

09.01.2017 av Natur og Ungdom

Arbeiderpartiets programkomite foreslår å starte en åpningsprosess for oljevirksomhet i deler av Lofoten. Natur og Ungdom mener dette er en uakseptabel hestehandel, og krever at Arbeiderpartiet hører på AUF-leder Mani Hussainis dissens om å la olja i Lofoten, Vesterålen og Senja bli i bakken.

Arbeiderpartiets programkomite kom 9. januar med sin innstilling til partiets stortingsprogram for 2017-2021. Komiteen foreslår å at det igangsettes en konsekvensutredning av havområdet rundt Værøy og Røst, også kjent som Nordland 6.

Disse områdene huser unik natur, blant annet verdens største kaldtvannskorallrev utenfor Røst, fuglefjell på Verøy og Røst og gyteområder for skrei på Røstbanken.

En konsekvensutredning er etter petroleumsloven det første steget i å åpne området for oljeboring. Områdene Nordland 7 og Troms 2, utenfor Vesterålen og Senja, vil ikke komiteen konsekvensutrede i denne omgang.

Natur og Ungdom reagerer på at programkomiteen går inn for å åpne for oljevirksomhet, og mener dette er et falskt kompromiss:

– Dette er en uakseptabel hestehandel. Arbeiderpartiet er milevis fra å være et miljøparti med dette forslaget, som i realiteten bare grønnvasker oljekåt politikk for å blidgjøre oljelobbyen. Det finnes ikke noe kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja!, sier leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.

Nordland 6 er det området hvor man antar det er størst oljeforekomster, og har tidligere har vært åpnet. Statoil har i dag har to inaktive lisenser til å drive leting og utvinning av olje. Disse ble tildelt på 90-tallet, men ikke vært i bruk siden den tid, og har blitt forslått trukket tilbake.

– Nordland 6 er kanskje et av de mest risikofylte områdene å åpne. Sterke strømmer og kort vei til land gjør at et eventuelt oljeutslipp kan gjøre stor skade på hele Lofoten, Vesterålen og Senja. Havforskerne og fiskerinæringa er tydelig på at oljeboring her er gambling med uerstattelige ressurser, sier Skjoldvær.

Støtter dissens fra AUF-Mani
Leder i AUF Mani Hussaini har tatt ut dissens på forslaget fra programkomiteen, og mener at hele Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes oljefritt. Natur og Ungdom mener forslaget til programkomiteen ikke tar hensynet til miljø og fiskeri på alvor og heller prøver å gjøre oljelobbyen til lags, og at Arbeiderpartiet heller må støtte Husseinis dissens.

– Arbeiderpartiet må lytte til ungdommmen, og la Lofoten, Vesterålen og Senja forbli oljefritt. Her er et potensiale for tusener av fornybare arbeidsplasser, dersom man bare fjerner olje-skylappene, og heller satser på en grønn framtid! Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet må droppe hestehandelen og gi oss et helt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja en gang for alle! sier Skjoldvær

Av Arbeiderpartiets fylkeslag støtter i dag ni av dem AUFs krav om å si nei til konsekvensutredning. Andre fylkeslag har også varslet at de kan snu.

Positiv til Petroleumsfrie soner
Programkomiteen har foreslått at det skal opprettes en såkalt Petroleumsfri Sone på 5 mil rundt den foreslåtte Lofotodden Nasjonalpark ytterst på Moskenesøya, samt i Vestfjorden. Natur og Ungdom er positiv til opprettelsen av et slikt område, men mener Arbeiderpartiets forslag er alt for snevert og uten effekt:

– Natur og Ungdom har lenge foreslått at hele området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må gjøres til et Petroleumsfritt Område. Bare slik kan man gi fiskeriene og den sårbare naturen tilstrekkelig beskyttelse. Det er bra Arbeiderpartiet åpner for at havområder skal kunne gis varig beskyttelse fra olja, men her er det tydelig at programkomiteen har valgt de minst kontroversielle områdene, heller enn de mest sårbare, sier Skjoldvær