fbpx

– Utbygging uforenlig med målene i Paris-avtalen

14.02.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Oljefunn i Barentshavet kan forurense mer enn alle norske personbiler i løpet av et år.

Oljefunnet til Lundin og Aker BP i det nordvestlige Barentshavet anslås å romme mellom 35 og 100 millioner fat olje. Forbrenning av denne oljen vil i verste fall føre til utslipp av 5,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer de årlige utslippene til 2,7 millioner personbiler, eller 100 000 flere biler enn den samlede norske personbilparken. Natur og Ungdom mener funnet er uforenelig med målene som er satt i Paris-avtalen.

– Vi har allerede funnet mer olje enn klimaet tåler. Forskere ved University College London har tidligere slått fast at for å forhindre global oppvarming over 2 grader, må all olje nord for polarsirkelen ligge. Å sette nye gigantfunn i produksjon er galimatias for klimaet, sier Einar Helland Berger, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom mener det er ekstra alvorlig at oljevirksomheten stadig beveger seg nordover.

– Oljevirksomhet i et sårbart og tøft område er uforsvarlig, både for folk og miljø. Oljevernberedskapen gir ikke beskyttelsen som trengs, da den ikke vil fungere tilstrekkelig store deler av året på grunn av mørke, kulde og vær. Alle problemene på Goliat-plattformen viser at Barentshavet byr på langt større utfordringer enn oljeindustrien kan håndtere, poengterer Helland Berger.

Relevante nyheter