fbpx

Ny regjeringsplattform: Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefritt!

14.01.2018 av Therese Hugstmyr Woie

Nå feirer vi en viktig delseier i arbeidet for Norges klimaansvar og å ta vare på våre sårbare og verdifulle økosystemer og fiskeressurser.

Søndag presenterte Høyre, Frp og Venstre en ny regjeringsplattform. og de områdene som ble vernet for oljeboring av regjeringa i 2013 videreføres for også denne regjeringsperioden.  I tillegg til Lofoten, Vesterålen og Senja innebærer dette at Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene forblir oljefritt. Iskanten skal vurderes i løpet av de neste åra. I tillegg lover regjeringa å ikke gi nye tillatelser til dumping av gruveavfall i sjø, og å utrede et forbud mot sjødeponi.

– Vi jubler for at Lofoten, Vesterålen og Senja og de andre sårbare områdene ikke åpnes for olje. Dette er sjette gang på 17 år at den folkelige motstanden mot oljeboring vinner fram, selv om flertallet av politikerne vil ha olje. Nå forventer vi at denne saken er vunnet en gang for alle, og at det blir starten på at sårbare områder blir oljefrie soner og at vi lar den norske olja bli i bakken, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

I regjeringserklæringen står det: “Regjeringen vil (…) Ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.”

– Oljeindustriens inntog lenger nord i Barentshavet må stoppes. Vi ser at kampen om iskanten ennå gjenstår og forventer at Venstre vil jobbe på for at de miljøfaglige rådene høres, sier Eiterjord

I regjeringserklæringa vil Høyre, Frp og Venstre ikke gi nye tillatelser til dumping av gruveavfall i sjø. I erklæringa står det ikke noe om de allerede gitte tillatelsene til dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord, annet enn at man skal utrede et forbud mot sjødeponi.

– Det er veldig bra at man ikke setter i gang flere sjødeponi. Norge er i dag et av kun fem land som dumper gruveavfall i sjø. Dette betyr at Titaniagruva i Sokndal må finne en løsning på gruveavfallet som ikke er i sjø. Men vi forventer at dette får følger for prosjektene ved Førdefjorden og Repparfjord. Vi forventer at Venstre vil presse på for internt i regjeringa for å stanse dumping av giftig gruveslam, sier Eiterjord

– Havforskingsinstituttet fraråder på det sterkeste dumping av gruveslam i fjordene våre. Ny forskning fra  viser at selv over 30 år etter man stanset å dumpe, er det fortsatt nesten ikke liv. Disse forurensingskandalene må stanses, sier Eiterjord