fbpx

Uforsvarlig olje-utlysning i Barentshavet

15.01.2018 av Therese Hugstmyr Woie

Mandag 14. januar la regjeringen en ny lisensrunde på norsk sokkel kalt TFO 2018 ut på høring. Natur og Ungdom mener TFO-ordninga må avskaffes, og at det er uansvarlig å åpne for oljeboring i så sårbare og kontroversielle områder i Barentshavet.

TFO 2018 er en utvidelse med 47 blokker i Norskehavet og 56 blokker i Barentshavet. Dette er områder som regjeringa mener er «modne», altså at geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd, slik at de kan utlyses utenfor de vanlige konsesjonsrundene.

– Det er ikke lenger ukontroversielt å dele ut nye områder til oljeindustrien. TFO-ordinga har gått ut på dato, og er med på å undergrave demokratiet og en kunnskapsbasert oljeforvaltning. Med Venstre i regjering forventer vi en mer ansvarlig oljeforvaltning en dette, sier Gaute Eierjord, leder i Natur og Ungdom.

Alle blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet ligger nord for Goliat som er det eneste oljefeltet i produksjon i Barentshavet.

– Søviknes går over streken når han kaller disse sårbare områdene i Barentshavet for «modne områder». Den eneste erfaringa vi har fra Barentshavet er Goliat som ikke er et vellykka eventyr så langt. Det er også drøyt å dele ut blokker så nært Lofoten som han gjør her, sier Eiterjord.

I utlysninga etterlyser de kun høringssvar til om hvorvidt det er kommet ny, vesentlig informasjon etter at den relevante forvaltningsplanen ble behandlet.

– Etter forvaltningsplanen har vi fått skjerpa klimamål gjennom Parisavtalen. Dette må også få konsekvenser for verdens syvende største eksportør av fossile utslipp. Vi kan ikke dele ut nye områder til vår mest forurensende næring, sier Eiterjord.