fbpx

Slik vinner vi klimasøksmålet

11.02.2018 av Therese Hugstmyr Woie

Mandag 5. februar anket Natur og Ungdom og Greenpeace klimasøksmålet. Vi mener at miljøskadelig oljeboring i Arktis og Barentshavet bryter med grunnlovens miljøparagraf 112, og at dommen i Oslo tingrett er feil. 23. konsesjonsrunde innebærer en storstilt utbygging av olje som hverken klimaet eller det lokale miljøet i Arktis tåler. Her kan du lese om hvorfor vi tapte, og hvordan vi planlegger å vinne i neste rettsinstans.

Direkte til høyesterett – hva betyr det? 

Vi har bedt om å få saken vår direkte til høyesterett, altså at vi hopper over lagmannsretten. Dette gjøres mindre enn én gang i året, så det er ganske vanskelig å få til. Sakene som får lov til å gå direkte til høyesterett skal være av en «prinsipiell art». Ettersom Norge aldri har hatt en lignende rettssak før, syns vi det høres passende ut. For NU er det viktig å få saken avgjort raskt. Klimaet ikke har tid til den lange saksbehandlingen i lagmannsretten.

En viktig delseier

Selv om vi tapte i tingretten var det i hvert fall ett punkt vi har grunn til å være fornøyd med. Dommeren mener 112 er rettighetsbestemmende, ikke bare veiledende, slik statsadvokat Fredrik Sejersted mente. Det betyr at enhver har rett på et miljø som sikrer retten, og at staten må sikre den retten. Dette kan vise seg å være en viktig delseier videre i prosessen.

Eksporterte utslipp teller også

Tingretten mener at det eksisterer en viss grense for hvilke miljøskader som kan tillates. Som et eksempel, hvis noen (f.eks. Nordic Mining?) skulle få lyst til å sprenge hele Jotunheimen fordi grus plutselig ble kjempeverdifullt, ville det vært et brudd på miljøparagrafen. Men tingretten mener ikke at 23. konsesjonsrunde overstiger denne grensen. Hovedgrunnen til dette er at dommeren ikke vil ta eksporterte utslipp med i beregningen. Med eksporterte utslipp mener vi den olja og gassen Norge selger til andre land, og som blir forbrent der.

For selv om Norge produserer utrolig mye fossile brensler, bruker vi lite av den selv. Norge er faktisk verdens syvende største eksportør av fossile brensler. Utslippene fra olja og gassen Norge selger er 10 ganger større enn hele vårt nasjonale utslipp! NU mener det blir helt meningsløst å ikke ta dette med i beregningen. Det har ikke noe å si for klimaet om olja blir brent i Norge eller Danmark. Fordi vedtaket om å borre etter olje fattes i Norge, mener vi bruddet på miljøparagrafen blir brutt i Norge, selv om olja blir solgt til utlandet. For at vi skal vinne klimasøksmålet er det viktig at dette kommer fram.

Hva skjer nå? 

Fra vi leverte anken har staten én måned på å svare på anklagen vår. Etter det skal høyesterett vurdere om de vil ta saken. De har ingen tidsfrist, men har ikke for vane å bruke lang tid. Hvis ikke høyesterett vil ta saken direkte, vil saken gå videre til lagmannsretten som i en vanlig rettssak. Om vi vinner i lagmannsretten er det nesten helt sikkert at staten vil anke til høyesterett. Hvis vi taper må vi igjen vurdere om vi vil anke videre.

Nå er det viktig at Natur og Ungdoms lokallag sprer søksmålet. Vi anker dommen fordi vi tror vi kan vinne. Men det er like viktig at vi forteller folk at olje i Arktis er på kollisjonskurs med grunnloven. I det lange løp, er det alltid en folkelig motstand som skaper de virkelige endringene. Det var slik vi vant Lofoten, Vesterålen og Senja. Plakataksjoner, leserinnlegg, bannerdropp og mye annet har allerede blitt gjort rundt om i landet. Og mer skal det bli!