fbpx

Enstemmig Oslo Arbeiderparti for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

17.03.2018 av Therese Hugstmyr Woie

På sitt årsmøte i dag vedtok Oslo Arbeiderparti en tekst om Lofoten, Vesterålen og Senja som ikke åpner for verken konsekvensutredning, åpning av disse områdene eller annen petroleumsvirksomhet.

Med dette vedtaket stiller de seg i rekken av gode nyheter fra Arbeiderpartiet. I forrige uke snudde Arbeiderpartiets fylkeslag i Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal om olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, som tidligere støttet kompromisset om å kun åpne for konsekvensutredning i Lofoten. Tidligere i år sa også Sortland Arbeiderparti nei, som første Arbeiderparti-lokallag i Vesterålen. I Lofoten er alle Arbeiderparti-lokallaga mot olje, også Berg kommunestyre på Senja har gått imot.

Her er vedtaket fra Oslo Arbeiderparti i sin helhet:

«Vern Lofoten, Vesterålen og Senja
I 2014 opplevde Norge det mest dramatiske oljeprisfallet i moderne tid som gjorde at flere titalls tusen mistet jobben. I kjølvannet av denne oljekrisen og et globalt fokus på fornybarsamfunnet har blant annet Norges Bank anbefalt Statens pensjonsfond utland å trekke seg ut av olje og gass. Et startskudd for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja betyr at vi må binde opp ressurser i en industri preget av stor risiko og usikre fremtidsutsikter. 

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil føre til naturinngrep i et av verdens mest sårbare havområder som blant annet er et av våre viktigste gyteområder for fisk. Å sette i gang petroleumsvirksomhet her vil true naturmangfoldet og fiskeriene i området. Vi mener at det langsiktige hensynet til fiskeressursene skal veie tyngre enn de kortsiktige ønskene til oljeindustrien.

Et for stort fokus på petroleum står i direkte konflikt med satsing på eksisterende næringer og fornybar energi i Nord. I denne landsdelen finnes det mange fremtidsrettede næringer som kan bestå langt inn i framtida og skape tusenvis av lønnsomme arbeidsplasser som vi heller burde satse på. I Kunnskapsinnhentingen som ble gjennomført av den rødgrønne regjeringen ble det anslått at petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil kunne generere mellom 400 og 1100 arbeidsplasser fra Namsos til Tromsø. Til sammenligning er det i dag over 6500 arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv, i Lofoten, Vesterålen og Senja alene. Dette er arbeidsplasser vi ikke er villig til å risikere, for noen hundre i petroleumsvirksomheten.

Petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forenlig med Norges internasjonale klimaforpliktelser. Det er viktig at Norge fører en politikk som støtter opp om klimaforliket og enigheten fra klimatoppmøtet i Paris. Petroleumssektoren er den største utslippssektoren i Norge, og bidrar årlig med over 31 % av norske CO2-utslipp En rapport fra SSB viser dessuten at det vi vil kunne gi globale utslippsreduksjoner å la norsk olje bli liggende. Da bør vi starte med å frede de mest sårbare områdene våre for petroleumsvirksomhet.

I møte både med de internasjonale klimamålsetningene, og usikkerheten i markedet, må Norge øke takten i overgangen til nullutslippssamfunnet. Arbeiderpartiet kan ikke være partiet som går i front for store naturinngrep i sårbare områder.
Konsekvensutredning er ikke kunnskapsinnhenting, det er å starte prosessen med åpning av havområde for petroleumsvirksomhet. Vi har brukt flere millioner kroner på forvaltningsplaner og kunnskapsinnhentinger i området. En konsekvensutredning er kun startskuddet for åpning av et område for petroleumsvirksomhet. 

Oslo Arbeiderparti mener derfor at det ikke skal foregå petroleumsvirksomhet på feltene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og at det i stedet opprettes varige petroleumsfrie områder her. Dette innebærer at man sier nei til både konsekvensutredning, åpning av disse områdene og annen petroleumsvirksomhet.»

Relevante nyheter


  • Fylkeslag i Arbeiderpartiet snur om olje i Lofoten

    I dag 11. mars er det akkurat 7 år siden den rødgrønne regjeringa sa nei til oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men seieren har alltid vært kortvarig for motstanderne av oljeboring. Nå kan et varig skifte være på gang.


  • Arbeiderpartiet med falskt kompromiss for Lofoten, Vesterålen og Senja

    Arbeiderpartiets programkomite foreslår å starte en åpningsprosess for oljevirksomhet i deler av Lofoten. Natur og Ungdom mener dette er en uakseptabel hestehandel, og krever at Arbeiderpartiet hører på AUF-leder Mani Hussainis dissens om å la olja i Lofoten, Vesterålen og Senja bli i bakken.