fbpx

Klimasøksmålet må møte i Lagmannsretten

12.04.2018 av Lea Justine Nesheim

Høyesteretts ankeutvalg har avvist forespørsmålen om at klimasøkmsålet får anke direkte til høyesterett. Saken ankes da til lagmannsretten slik vanlig prosedyre er. Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet.

Da Natur og Ungdom og Greenpeace anket dommen i klimasøksmålet ønsket vi å gå direkte til Høyesterett. Vi mente det hastet å stanse klimaendringene, og å forhindre miljøfiendtlig prøveboring, som allerede er i gang. Kloden har ikke tid til år med saksbehandling.

Nå oversendes anken fra ankeutvalget til Borgarting lagmannsrett, og vi venter i spenning på at lagmannsretten skal sette en dato, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Vi ber Statoil om å vente
Til tross for den pågående rettssaken, har man allerede begynt å lete etter olje i Barentshavet. Om 23. konsesjonsrunde skulle vise seg å være ulovelig – har både staten og selskapene kastet bort mye penger. I tillegg er det alltid en risiko for at det sårbare økosystemet i Barentshavet blir skadet.

Vi vil oppfordre regjeringen til å stanse oljebonanzaen i påvente av at dette søksmålet blir ferdig. Hvis ikke kan man ha kastet bort milliarder av skattepenger på å lete etter grunnlovsstridig olje. Norge burde heller fokusere på å skape nye, fornybare arbeidsplasser, sier Gaute

Statoil planlegger i år som i fjor leteboringer på flere av lisensene omfattet av klimasøksmålet. Det viser at oljeselskapet verken har forstått alvoret i klimatrusselen eller hvordan de bidrar til den menneskeskapte, globale oppvarmingen.

I påvente av en ny runde i retten vil vi nok en gang oppfordre Statoil og andre oljeselskaper som ble tildelt lisenser i 23. konsesjonsrunde om å vente med å starte aktivitet på disse lisensene til vi har fått en rettskraftig dom i det pågående søksmålet, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace.

God nyhet
At vi ikke får gå direkte til Høyesterett er på ingen måte noe krise for saken. Men det er jo likevel litt skuffende at vi kanskje må vente et helt år på neste rettsrunde. Heldigvis kom det i dag også en god nyhet!

Regjeringen i New Zealand annonserte at de vil stanse all ny leting etter olje og gass i new zealandske havområder! Det er en kjempegod nyhet at klimatrusselen blir tatt på alvor andre steder i verden. Forhåpentligvis skjer snart det samme her i Norge. Les mer om gladsaken her.