fbpx

Ønsket oljemenigheten velkommen til Hammerfest

24.04.2018 av Andreas Randøy

Troms- og Finnmark Natur og Ungdom har aksjonert utenfor Barenstkonferansen, og fikk blant annet konfrontert olje- og energiminister Terje Søviknes. Vi krever stans i miljøskadelig norsk petroleum.

Barentskonferansen er i følge nettsida en møteplass for beslutningstagere innen industri og myndigheter, med mål om å bidra til størst mulig aktivitet på norsk sokkel. Et tyvetalls demonstranter var samlet for å dele sin misnøye med den norske olje- og gassnæringen. Natur og Ungdom mener vekst i norsk olje- og gassproduksjon er uforenelig med en anstendig klimapolitikk.

– Oljetoppene i Norge tror at fremtida for Nord-Norge ligger i miljøskadelig olje og gass. Jeg kunne ønske Terje Søviknes og gjengen var mer opptatt av å skape fornybare arbeidsplasser i Nord-Norge, i stedet for å forurense kloden med en døende industri, sier Anja Risten Eira fra Finnmark Natur og Ungdom

Nei til olje, ja til fisk!
Natur og Ungdom mener Norge ikke bør tildele nye letetillatelser, og heller satse på fornybare næringer som fiskeri og fornybar energi. Oljenæringen er en trussel mot det sårbare økosystemet i Arktis og Barensthavet, som igjen kan gå hardt ut over fiskerinæringen. Derfor ropte demonstrantene: ”Nei til olje, ja til fisk”!

Klimaendringene er allerede i gang.
Ved å signere Parisavtalen har Norge sluttet seg til verdens mål om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader. Dette målet er på kollisjonskurs med vekst i petroleumsnæringen. Årlig eksporterer Norge 500 millioner tonn CO2, noe som gjør oss til verdens syvende største eksportør av klimaendringer. Det betyr at Norge har et kjempepotensiale: Hvis vi slutter med olje kan vi ha en reel forskjell på verdens klima! Derfor krever Natur og Ungdom at det ikke tildeles nye letetillatelser på norsk sokkel.

Haldis Helle snakker med Terje Søviknes.