fbpx
Forbudsskilt med bilde av oljerigg

Terje Søviknes gir blaffen i kunnskap, Ola Elvestuen må trekke i nødbremsen

09.05.2018 av Natur og Ungdom

Regjeringa lyser i dag ut flere nye områder for oljevirksomhet nord i Barentshavet og nært Lofoten. Natur og Ungdom raser mot planene og mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen må trekke i nødbremsen

Regjeringen utlyser i dag ny tildeling av oljelisenser i forhåndsdefinerte områder (TFO). Tildelingen innebærer en utvidelse av oljenæringen i Norskehavet, Nordsjøen og Barentshavet. Natur og Ungdom raser mot planene som truer sårbar natur og saboterer Norges klimaforpliktelser.

Blant blokkene som er utlyst, er organisasjonene særlig bekymret for de som grenser til stengte områder utenfor Lofoten og Møreblokkene. I tillegg er alle de utlyste blokkene i Barentshavet nord for Goliat, som er det eneste oljefeltet i produksjon i Barentshavet.

– Terje Søviknes gir blaffen i kunnskapen og kjører på med mer oljeboring i sårbare områder. Han kaller dette modne områder, men den eneste erfaringa vi har fra Barentshavet er skandaleprosjektet Goliat. Dette kan ikke miljøpartiet Venstre og stå inne for, klima- og miljøminister Ola Elvestuen må trekke i nødbremsen, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord

Miljødirektoratet har i sitt høringssvar til runden pekt på at man i denne TFO-runden definerer områder som ikke har vært undersøkt som “modne” og etterlyser mer kunnskap.

– Miljødirektoratet har etterlyst mer kunnskap om oljevirksomhet i disse områdene, men olje- og energiminister Terje Søviknes gir blaffen i dette og kjører bare på. Dette er på ingen måte kunnskapsbasert oljeforvaltning, sier Eiterjord.

Noen av områdene som er lyst ut er svært nær Lofoten:

– Det er uansvarlig å dele ut blokker så nært Lofoten som gjøres her. Seismikk og risiko for uhell utgjør en alvorlig trussel for de fornybare fiskeressursene. Havforskingsinstituttet har også understrekt i sitt høringssvar hvor viktig og sårbare disse områdene er for gyting, sier Eiterjord.

Produksjonen av olje og gass er Norges største kilde til klimagassutslipp. Norge er i tillegg verdens syvende største eksportør av fossile brensler. Ettersom verden allerede har funnet langt mer olje og gass enn noen gang kan forbrennes, mener organisasjonene at tildelingen er uansvarlig, og bryter med Norges klimaforpliktelser.

– Hvis verden skal ha sjans på å hindre katastrofale klimaendringer er land som Norge nødt til å gå foran. I stedet vil altså regjeringa at Norge skal henge etter resten av verden. Vi kan ikke lenger basere økonomien vår på å forurense kloden, sier Eiterjord

Natur og Ungdom, Greenpeace, Naturvernforbundet, WWF, Bellona og Norges Kystfiskerlag leverte i februar en felles høringsuttalelse, hvor de krever avskaffelse av TFO-ordningen.