fbpx

Equinor vil kaste giftig avfall i sjøen

22.11.2018 av Natur og Ungdom

Equinor har søkt om tillatelse til å slippe ut 560 liter giftig avfall i svart kategori på Trollfeltet i Nordsjøen. Svart kategori er den høyeste fareklassen for kjemikalier som slippes ut i forbindelse med norsk olje- og gassproduksjon. Natur og Ungdom og Bellona krever at bruken avsluttes.

Stoffet har tidligere vært i gul kategori, men blitt reklassifisert til svart. Med denne nye kunnskapen burde bruken av stoffet avsluttes, argumenterer Natur og Ungdom og Bellona i vårt høringssvar.

  • Norge har et vedtatt mål om nullutslipp i svart kategori, som vi dessverre er langt unna å nå. En minste forutsetning må være å ikke tillate nye utslipp, sier Andreas Randøy, fagansvarlig for olje i Natur og Ungdom.

Denne sommeren ble det kjent at Equinor investerer 7,8 milliarder for å forlenge Trollfeltets levetid til utover 2050. Dersom stoffet brukes i tilsvarende mengde i årene fremover, vil totalutslippet fra og med i år beløpe seg til 17.920 liter stoffer i svart kategori. I tillegg kommer utslippene bakover i tid. Equinor har søkt om å få bruke det samme stoffet på et annet oljefelt, Oseberg.

  • I tillegg til utslippene Equinor har søkt om, kommer utslippene som skjer ved uhell. I juli slapp rant 29 000 liter baseolje ut av Equinor-plattformen på Oseberg. Slike utslipp er svært alvorlig for livet i havet, sier Randøy.

Høringsuttalelsen fra Bellona og Natur og Ungdom