fbpx

Regjeringens siste tilskudd til klimakatastrofen: Nye oljelisenser i sårbare områder

15.01.2019 av Simon Balsnes

FNs klimapanels siste rapport sier at verden må gå gjennom drastiske endringer for å nå målet om maks 1,5 graders oppvarming. Som en respons har regjeringen i dag delt ut 83 nye oljelisenser.

Natur og Ungdom er blant mange som reagerer kraftig på oljetildelingene.

  • Å dele ut disse blokkene er rett og slett idioti, det er fullstendig motstridende overfor 1,5-gradersmålet, sier Einar Sletten, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Tildelingen av de nye blokkene lengst sør i Norskehavet gjør at svært sårbare og vernede områder som Mørebanken blir omringet av miljøtruende oljevirksomhet.

  • Dette tilsier i praksis at det vernede området, med et sårbart naturmangfold, har et skummelt potensiale for å bli skadet av oljevirksomheten rundt, fortsetter Sletten.

Ordningen om tildeling av oljeblokker i forhåndsbestemte områder (TFO) tjener lenger ikke sitt opprinnelig formål, og operer i dag som en snikordning for å få åpnet områder for oljeboring uten å ta hensyn til miljøfaglige råd.

  • Dette er kanskje et av de mest miljøfiendtlige “smutthullene” vi har i norsk oljeforvaltning i dag, avslutter Sletten


For ytterlige kommentarer eller spørsmål, kontakt Einar Sletten, Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

einars@nu.no

tlf: 907 26 902

Einar Sletten i Natur og Ungdom, FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom