fbpx

Regjeringen vil ha enda mer oljeboring

28.05.2019 av Simon Balsnes

Regjeringen har foreslått å dele ut enda flere oljelisenser, blant annet i de sårbare områdene i Barentshavet og ved Mørebankene.

Natur og Ungdom, sammen med Naturvernforbundet, Bellona, WWF, Greenpeace, Sabima og Norges kystfiskarlag skriver i en høringssuttalelse at de krever oljetildelingene forkastes.

  • Men dette forslaget viser regjeringen at de ikke tar det minste hensyn til dagens unge, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Hele høringssvaret fra organisasjonene kan du finne her. De nye lisensene er i områder hvor Havforskningsinstituttet har påpekt risiko for Hyse, og Miljødirektoratet har også påpekt risiko for blant annet lomvi og lundefugl.

  • I tillegg til å være en klimabombe truer utlysningen flere sårbare arter. Regjeringen sier rett og slett at de ikke bryr seg en dritt om hverken klima eller sårbart naturmangfold. Heldigvis ser vi at flere og flere stiller seg imot mer oljeboring, og det med god grunn, fortsetter Eiterjord.

Natur og Ungdom har sammen med Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon saksøkt staten for oljeboring i Barentshavet, noe de mener er i strid med Grunnloven. Denne uka tilsluttet Naturvernforbundet seg til saken som partshjelp. 5. november starter saken i Lagmannsretten. Da får vi en ny sjanse til å kreve vår rett til en levelig fremtid!

Relevante nyheter


  • Equinor vil kaste giftig avfall i sjøen

    Equinor har søkt om tillatelse til å slippe ut 560 liter giftig avfall i svart kategori på Trollfeltet i Nordsjøen. Svart kategori er den høyeste fareklassen for kjemikalier som slippes ut i forbindelse med norsk olje- og gassproduksjon. Natur og Ungdom og Bellona krever at bruken avsluttes.


  • Fremmer klimasøksmål mot Staten

    Natur og Ungdom og Greenpeace har saksøkt den norske stat for lovstridig oljeboring. Klimasøksmål Arktis blir første gang Grunnlovens miljøparagraf prøves for retten.