fbpx

Tillater oljeboring ved Trænarevet – Hasardspill med sårbar natur

16.07.2019 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom vil nå klage på vedtaket inn til klima- og miljødepartementet: – Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten. Skjer det et utslipp her kan oljesølet drifte langt inn på områdene han har fått vernet, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Selskapet DEA har 16. juli fått tillatelse av Miljødirektoratet til å prøvebore etter olje på en oljelisens svært nær Lofoten. Området ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det tilhører det viktigste gyteområdet for fisk i Norskehavet og Barentshavet, og er svært viktig for sjøfugl som hekker og beiter langs kysten av Helgeland og Lofoten. Det er også svært nær Trænarevet, Røstrevet og Holarevet hvor det er registrert viktige koraller. 

Natur og Ungdom og Bellona skrev i sin høringsuttalelse at det vil være helt uforsvarlig å tillate oljeboring her på bakgrunn av naturverdiene som står på spill, og manglende beredskap og utslippsimuleringer. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljesøl vil kunne gjøre store skader. 

Dette er hasardspill med sårbar natur! Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene. Ved å gi DEA denne tillatelsen, motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010, da de sterk frarådet oljeboring i området, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Tillatelsen kommer på tross av advarsler fra både havforskere og fiskere. Havforskningsinstituttet fremhever i sin høringsuttalelse at området har “et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.” Kystfiskarlaget har også vært tydelige på at oljeboring i området truer gytefeltene for viktige fiskearter. 

Tidligere i år snudde AP i spørsmålet om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå frykter miljøvernere at denne tillatelsen setter det verdifulle naturområdet på spill. 

Et oljeutslipp fra denne plattformen vil antageligvis spre seg til Lofoten. Der truer den fornybare arbeidsplasser og svært verdifull natur. Havstrømmene bryr seg ikke om at Lofoten er stengt for oljevirksomhet, men vil kunne bringe oljesøl lenger sørfra inn i viktige gytefelt og fuglefjell også her, sier Eiterjord. 

– Oljeselskapet har nå tillatelse til å drive helt frem til 29. februr! Så tett oppi Lofotfiske representerer det en økt risiko ved boringen. Letingen skjer jo under forutsentning om at oljeaktivitet skal drives året rundt, også under Lofotfiske. At det foregår så nært Trænarevet gir også et bilde på hvilket sårbart og produktivt område dette er, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Natur og Ungdom og Bellona vil nå klage på vedtaket inn til klima- og miljødepartementet, og forventer at klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter foten ned:

Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten. Skjer det et utslipp her kan oljesølet drifte langt inn på områdene han har fått vernet. Når vi nå klager på tillatelsen fra Miljødirektoratet, forventer vi at miljøministeren beskytter noen av våre mest verdifulle områder fra oljenæringen, sier Eiterjord. 

– Denne tillatelsen er svært kontroversiell og hører hjemme på Miljøministerens bord. Her har Olje og Energi departementet ukritisk tildelt blokker ved svært viktige gyte og oppvekstområder for fisk. Forskernes klare advarsler om at oljevirksomhet her kan ha svært alvorlige miljøkonsekvenser må taes på alvor. Nå har endelig saken kommet på miljøministerens bord, hvor den hører hjemme. Dette er saken å vise at Venstre og Elvestuen har innflytelse i regjering. Dette er en brønn Norge ikke har råd til å bore, det er for store naturverdier som står på spill, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Den rød sirkelen markerer lisensen DEA har fått prøvebore etter olje i. Den rød firkanten markerer området Trænarevet ligger i. Kart: Mareano