fbpx

Pressemelding fra Trænarev-aksjonen

31.10.2019 av Simon Balsnes

Bellonabåten Kallinika ankom i går Træna etter to døgn på havet, et av dem ved borepunktet ved Trænarevet.

PRESSEMELDING:

Oljeriggen er på plass ved Trænarevet

Bellonabåten Kallinika ankom i går Træna etter to døgn på havet, et av dem ved borepunktet ved Trænarevet.
Forholdene ute  på feltet var inntil i går akseptable med vekslende vindforhold, opptil liten storm og seks meters høye bølger. Det er ikke uvante forhold for Bellona-båten, men når vinden skulle øke ytterligere utover natta og dagen i dag, anses det ikke som godt sjømannskap å være ute på havet så sant det kan unngås.

Politiet har i dag vært om bord på Kallinika. Det ble ingen arrestasjon av aksjonistene, snarere et godt møte hvor vi møtte stor forståelse fra politiet og lokal støtte for vårt engasjement. 

Bellona og Natur og Ungdom er opptatt av at når vi aksjonerer så er det politikerne vi har som mål. Vi skjønner selvsagt at en båt av vår størrelse ikke fysisk kan stoppe en borerigg, men vi viser oljeindustrien at vi følger dem helt til døren og at vi ikke har tenkt å gi oss. Vi markerer med dette vår motstand mot det politiske sviket og argumentasjon som Elvestuen og Venstre nå fremviser.


Avslører Venstres mangel på makt i regjeringen

Det er uhørt når Venstre sier at det ikke er mulig for dem å stoppe utslippstillatelsen, og det avslører Elvestuen og Venstres mangel på politiske makt.  Han har som fagstatsråd til enhver tid anledning til å sette grensene for hva som tillates i konsesjonsprosessen – uavhengig om det er et område som er tildelt gjennom TFO eller normale konsesjonsrunder.

Det er dessuten direkte oppsiktsvekkende når Elvestuen og Venstre hevder at det ikke foreligger tilstrekkelig med ny kunnskap for å kunne gjøre om på Miljødirektoratets avgjørelse. Hvis Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet allerede i 2011 mente at miljørisikoen var uforsvarlig, hvordan kan man i dag anse den som forsvarlig etter den informasjonen som har kommet frem?

Det viser at ministeren åpenbart ikke har satt seg inn i saken.  Når han ikke engang vet at Trænarevet ligger nord for stedet hvor det skal bores etter olje, så er det ille. For hadde prøveboringslokasjonen vært nord for revet – som Elvestuen hevdet – så hadde risikoen vært betydelig mindre for korallrevet all den tid kjemikalieutslippene og boreslam fra prøveboringene ville blitt med kyststrømmene i bort fra korallene. Selv om departementet i ettertid har tatt på seg skylden for ministerens mangel på essensiell kunnskap, så er dette bare nok et tegn på at Elvestuen ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i sakens fakta.

Kallinika i havn på Træna. FOTO: Henrik Lande Andersen


Nok til å stanse utslippstillatelsen

I Bellonas og Natur og Ungdoms klage er det beskrevet åpenbare kunnskapshull blant annet om effekter av oljesøl og kjemikalier på koraller. Beregningene av miljørisiko er basert på antagelser og ikke på fakta og er dermed heftet med stor usikkerhet. F.eks. hvilken oljetype man forventer å finne, hvor stort trykk man kan forvente i et reservoar og hvilke egenskaper reservoaret har. Miljømyndighetene plikter å bruke føre-var prinsippet for å vurdere risikoen noe som ikke er gjort i denne saken.

Etter at søknad og risikovurderinger ble send fra oljeselskapet i april kom det viktig nytt forskningsmateriale på bordet i forbindelse med forvaltningsplanen som skal revideres over nyttår. 

Den faglige ressursgruppen fastslår i sin høringsuttalelse at naturverdiene og sårbarheten i dette området er langt større enn det som er lagt til grunn både ved tildeling av området i 2011 og i oljeselskapets søknad.  Dette er materiale som forvaltningen plikter å ta med i sin behandling av søknaden.  All den tid konsekvensutredningen av området ble gjort for 25 år, og den omfattende nye kunnskap tilsier at boring ikke kan tillates i dette området. Det burde være åpenbart også for Elvestuen at prøveboringen skal stanses.

Og om ikke det skulle være nok, så kom det denne uken enda en ny oppsiktsvekkende rapport fra Havforskningsinstituttet, langtidseffekter av et større oljesøl. Rapporten inneholder ny kunnskap om skadevirkningene vil være ved et eventuelt oljeutslipp i dette området, og om hvordan selv et mindre utslipp kan gjøre uopprettelige skader på fiskebestander og dermed hele økosystemet i Lofoten.  Dette er enda et tilfelle hvor graverende mangel på kunnskap klima- og miljøministeren og hans parti aksepterer. 

Venstre andre halmstrå i saken er deres påstand om at lisensen ble åpnet av den tidligere rødgrønne regjeringen. De faglige rådene om å beskytte området mot oljevirksomhet er klare og det er Elvestuens jobb å utforme politikk som ivaretar naturverdiene på en kunnskapsbasert måte.  Saksbehandlingen forut for Træna-tildelingen er langt dårligere enn den som Arbeiderpartiet stoppet på Røst i 2001. Den nye kunnskapen som er dokumentert viser at Elvestuen må snu i denne saken. Hans forsøk på å skremme opinionen med at staten kan bli saksøkt, er bare feigt.

Bellona og Natur og Ungdom blir liggende Træna inntil videre. Vi holder politi og kystvakt orientert om vårt arbeid og er takknemlig for den gode dialogen vi har med dem.  Vi er opptatt av at aksjonen foregår på en ryddig og sikker måte. Nå avslutter vi denne delen av aksjonen.  Værforholdene i området er nå så dårlig at det ikke vil kunne samles opp olje ved eventuelle utslipp eller er forsvarlig å fortsette denne aksjonen,  men kampen fortsetter med storms styrke.


Frederic Hauge og Gaute Eiterjord

Tags: , , ,

Relevante nyheter