fbpx

Både FRP og AP støtter regjeringas iskantgrense

04.06.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I dag sikret FRP at regjeringas iskantgrense på 15 % isfrekvens får flertall på Stortinget. Dette kom like etter at også AP i går kveld ga sin støtte til regjeringas iskantgrense.

Dermed er det sikret flertall på Stortinget for en alt for svak oljegrense i nord. Dette var ikke vedtaket vi har jobbet for, og Natur og Ungdom mener Arbeiderpartiet fortsatt er for feige i møte med oljeinteressene.
 
– Det er kjempeskummelt at vi har en regjering som overkjører naturen på denne måten. Det er kjempeskummelt at vi ikke kan stole på at Arbeiderpartiet i opposisjon står opp mot oljegalskapen, og det er kjempeskummelt at både Arbeiderpartiet og Venstre prøver å presentere et uvitenskapelig iskantforslag som en miljøseier, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Det eneste tillegget som skiller APs standpunkt fra regjeringe var at de ønsker noen ekstra miljøhensyn lengre sør i iskantsonen også, uten at dette får konsekvenser for områdene som allerede er åpnet for oljeaktivitet.

– Arbeiderpartiet prøver å framstå som et miljøparti, men de tar ikke konsekvensene. De er nødt til å klare å ta noen standpunkt som er upopulære hos oljenæringa. Regjeringas iskant på 15 % isfrekvens har ingen faglig grunnlag, og gir alt for dårlig beskyttelse av den verdifulle iskantsonen. Dette er ikke et miljøparti eller kunnskapsparti verdig, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Regjeringa foreslo at både definisjonen av iskantensonen og grensa for oljeaktivitet i nord i Narentshavet skulle gå på 15 % isfrekvens, altså der det er 15 % sannsynlighet for at det er is på havet i april måned de siste 30 årene. Natur og Ungdom mener at man burde lytte til de miljøfaglige rådene fra blant annet Polarinstituttet og definere iskantsonen og grensa for oljeaktivitet der det er 0,5 % isfrekvens, altså der det er veldig lite sannsynlighet for at det er is.

– Både regjeringa og AP mener at iskantsonen et viktig område med økosystemer som må beskyttes mot oljeboring. Da er det utrolig skuffende og respektløst å ikke lytte til havforskerne som er helt tydelig i sine råd om hvor den iskantsonen ligger. Gang på gang har Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet frarådet å tildele oljetillatelser i iskantsonen nord for 0,5 % isfrekvens. Det har ikke AP lyttet til. Arbeiderpartiet kan ikke påstå at iskantvedtaket bygger på oppdatert kunnskap, sier Woie.

I debatten om iskantsonen mener Natur og Ungdom at det er viktig å huske at dette ikke kun handler om streker på et kart et sted i Barentshavet. Dette handler om hvilken risiko vi godtar å utsette en av våre viktigste biologiske havområder for.

– Oljeaktivitet fører med seg kontinuerlige små utslipp av kjemikalier, og jevnlige seismikkskytinger som forstyrrer livet i havet, i tillegg til risikoen for svært skadelige oljeutslipp. Uansett hvor mye mer miljøvennlig og trygg norsk oljeteknologi er enn olje i andre land, så er det en belastning for havområdene som Norge har ansvar for. Dette er en trussel mot fiskebestander, sjøpattedyr og sjøfugler  i Barentshavet som kommer på toppen av eksisterende trusler: Plastforsøpling, havoppvarming, havforsuring, miljøgifter, seismikk og skipstrafikk, sier Woie.

Her kan du lese mer om hvorfor iskantsonen er et så verdifullt og sårbart havområde: https://nu.no/saker/olje/2020/01/iskantsonen/

Dette er en veldig kjip dag for alle oss som har jobbet lenge for at politikerne skal lytte til kunnskapen og beskytte hele iskantsonen mot oljeboring.  Men kampen er ikke over! Vi jobber opp mot alle partiene på stortinget for at de skal styrke hensynet til natur og klima i sin oljepolitikk. I 2021 er det valg, og da skal vi sørge for at klima og natur er viktig for velgerne som skal stemme på hvem som får plass på Stortinger de neste fire årene.

Relevante nyheter


 • AP må få ut fingeren: Iskantsonen trenger dere

  Over et år har gått siden vi fikk fagrapportene, men fortsatt vil ikke Arbeiderpartiet signalisere om de vil lytte til havforskere eller oljelobbyister.


 • Jeg skjønner ikke! Iskanten forklart

  Fredag 24.april la regjeringen frem sitt forslag til hvor iskanten skal defineres. Om det er èn sak som er som skapt for at ingen skal skjønne en døyt, så er det iskanten. Av og til virker det for meg som politikerne gjør saken ekstra komplisert for å slippe unna med mer tull. Skjønner du ikke bæret? Her skal jeg forsøke å forklare:


 • Kunnskapsløs iskant i Barentshavet

  Regjeringen fremmet i dag forslag til ny definisjon av “iskanten” i Barentshavet. Den nye iskanten bryter med rådene fra Miljødirektoratet og Polarinstituttet, og trekker grensen for hvor det er mulig å drive oljevirksomhet lenger nord i Barentshavet. - Sundtoft tegner en linje i Barentshavet hentet rett ut av oljenæringas våte drømmer, sier leder av Natur og Ungdom, Arnstein Vestre


 • Politikerne må lytte til forskningen om iskantsonen

  Politikere som Sylvi Listhaug er villig til å sette tydelige miljøfaglige råd til side for å bore etter klimaskadelig olje ved iskanten. Hvorfor skjer det – og hvordan kan vi stoppe det?