fbpx

– Equinor spenner bein på det grønne skiftet

20.08.2020 av Andreas Randøy

Equinor vil bore etter olje utenfor Vannøya ved Tromsø, midt i gytefeltet til flere fiskearter og verdens nordligste koraller.

Oljeboringen vil foregå i Tromsøflaket, som er definert som et «særlig verdifullt og sårbart område» i Forvaltningsplanen for havområdene. I tillegg er boringen bare 400 meter fra verdifulle koraller. Det er å spenne bein på det grønne skiftet, og vi har derfor klaget inn tillatelsen til Klima- og miljødepartementet. Nå ligger saken på miljøminister Rotevatns bord.

  • Det grønne skiftet handler om at vi skal gå fra fossile ressurser som olje og gass, til fornybare ressurser som kveite og skrei. Å bore etter olje i områder med så viktige og sårbare fornybare ressurser, er å spenne bein på omstillingen, sier Andreas Randøy, 2. nestleder i Natur og Ungdom.

Miljødirektoratet har gitt Equinor tillatelse til boringen, selv om de advarte mot den i 2012 og 2017. I tillatelsen skriver direktoratet: «Plasseringen av letebrønnen ved særlig sårbare miljøverdier kan medføre negative effekter på miljøet, men vi finner likevel ikke grunn til å avslå søknaden når mulige miljøeffekter sammenholdes med mulige inntekter for brønnen.»

  • Miljødirektoratet har advart mot boringen i flere omganger, og de er fortsatt tydelige på at viktige naturverdier kan gå tapt. Den vurderingen har ikke endret seg. Men i tillatelsen til Equinor har de vektet miljøverdiene opp mot inntektene fra oljeboring. Det er ganske merkelig når Equinor ikke har presentert et eneste estimat for hvor lønnsomt dette feltet vil være for samfunnet, og det eneste andre oljefeltet i produksjon i Barentshavet, Goliat, sannsynligvis vil gå i underskudd, sier Randøy.

Den svarte sirkelen viser hvor Equinor vil bore etter olje. Det røde område er Sotbakken verneområder for korallrev. Det er forekommer også koraller utenfor verneområdet. Kart: Mareano.

Håper på hjelp fra Sveinung Rotevatn

Miljøorganisasjonen frykter først og fremst en storulykke i det sårbare havområdet. Men også kontinuerlige utslipp truer naturverdiene, mener Randøy. I sommer har Klassekampen satt søkelyset på de mange ulovlige utslippene som skjer på norsk sokkel hvert år, etter at Natur og Ungdom politianmeldte blant annet Equinor for ulovlige kjemikalieutslipp fra flere oljerigger på norsk sokkel.

  • Tidligere i år politianmeldte vi Equinor for ulovlige kjemikalieutslipp fra flere av deres plattformer. Da sa miljøministeren at han skulle «snu alle steiner», for å nøste opp i hvorfor oljenæringen får begå miljøkriminalitet i matfatet uten represalier fra myndighetene. Enn så lenge kan vi ikke stole på at Equinor gjennomfører oljeboringen på en forsvarlig måte. Hvis Rotevatn tar det grønne skiftet på alvor, må han stoppe oljeboringen i Tromsøflaket, avslutter Randøy.

 

Mer informasjon

Her er vår klage til Klima- og miljødepartementet.  

Relevante nyheter