fbpx

Vi krever stans i miljøkriminalitet fra sokkelen

16.10.2020 av Andreas Randøy

Miljødirektoratet har funnet mangler på 54 av 66 oljeplattformer de siste fire årene. Likevel blir nesten ingen politianmeldt.

Stortinget behandler for tiden en ny stortingsmelding om miljøkriminalitet, altså ulovlig forurensning, ødeleggelse, eller uttak av naturen. Da må stortingspolitikerne tørre å stille krav til også oljenæringen.

– Myndighetene har sett gjennom fingrene på miljøkriminalitet fra oljenæringa alt for lenge. Det blir for dumt at frivillige i Natur og Ungdom skal måtte politianmelde grove og systematiske lovbrudd fra noen av Norges største selskaper, fordi myndighetene ikke tør selv, sier Andreas Randøy, 2. nestleder i Natur og Ungdom.

I april i år anmeldte Natur og Ungdom oljeselskapene Equinor, Wintershall DEA, Vår Energi og Aker BP, for å ha sluppet ut svært giftige kjemikalier fra sine plattformer, uten å ha tillatelse til det. Da Miljødirektoratet ble klar over utslippene, som hadde foregått over flere år, svarte de med å be selskapene om å sende inn tillatelse for dem, slik at de slapp å bryte loven i framtida. Les mer om saken på giftigeløgner.no 

– Natur og Ungdom krever at det blir en slutt på forurensningstillatelser med tilbakevirkende kraft. Hvordan skal Miljødirektoratet klare å forminske miljøforurensningen gjennom søknadsprosessene når utslippene allerede har skjedd? sier Randøy.

Vi krever at Stortinget instruerer Miljødirektoratet om å ikke gi utslippstillatelser med tilbakevirkende kraft, og at de politianmelder grove lovbrudd. Videre er det viktig at Politiet har ressurser til å følge opp anmeldelsen, og at eventuelle bøter blir store nok til å faktisk virke avskrekkende.

Svarer ikke på Riksrevisjonens kritikk

I 2019 kom Riksrevisjonens med sterk kritikk av Petroleumstilsynet, og slo fast at det verserte en «tillitsbasert» oppfølging av selskapene, som ikke var godt nok egnet til å hindre miljøkriminalitet eller andre ulykker. Riksrevisjonen så hvordan myndighetene tok det for gitt at operatøren ENI (nå Vår Energi), som opererte på oljefeltet Goliat, gjorde som de ble fortalt av Petroleumstilsynet. Det gjorde de ikke – og de var nære på å sette mennesker og natur i fare.

I tillegg trekker Økokrim frem en bekymring for at forvaltningsmyndighetene ikke politianmelder miljøkriminalitet, i sin trusselvurdering fra 2018.

På tross av systemiske mangler i oljeforvaltningen, og krass kritikk fra Riksrevisjonen og Økokrim, kommer bare regjeringas forslag til stortingsmelding med ett eneste forslag mot miljøkriminalitet fra oljenæringa: De vil «legge til rett for styrket samarbeid» mellom etatene. Det er ikke nok.

– Styrket samarbeid er bra, men vi trenger faktiske tiltak for å få bukt på miljøkriminalitet fra den mektige oljenæringa. Nå håper vi Stortinget finner sammen i noen gode forslag som faktisk virker, sier Randøy.

Les høringsuttalelsen vår til Stortingsmelding om miljøkriminalitet her.