fbpx

EUs største oljeprodusent avvikler olje- og gassproduksjon

04.12.2020 av Lea Justine Nesheim

Danmark vedtok torsdag kveld å forby alle framtidige konsesjonsrunder på dansk sokkel, og å avlyse den planlagte 8. konsesjonsrunde. Innen 2050 skal all olje- og gassproduksjonen ta slutt.

Av hensyn til klimaet skal Danmark fase ut olje- og gassproduksjon i Nordsjøen. Danmark er ikke en like stor produsent som Norge, men fortsatt EUs største oljeprodusent. Debatten om olje i Danmark har det siste året handlet mye om at nye oljefelt kan bli ulønnsomme for staten, samt at Danmarks mål om å være CO2-nøytrale innen 2050 har lite troverdighet dersom de planlegger for oljeboring forbi dette tidspunktet. 

Dermed følger Danmark eksempelet fra en rekke land som nå strammer inn på olje- og gasspolitikken. Det fører til jubel i Ungdom NOAH, Natur og Ungdoms danske søsterorganisasjon:

  • Vanligvis er vi minst like kritisk mot den danske regjeringen klimainnsats som Natur og Ungdom er mot den norske regjeringen. I dag derimot er vi stolte dansker som lurer på om nordmenn synes det er godt å være norsk i skyggen av Danmark, sier Tobias Rosenørn Folden, Bestyreslesmedllem i Ungdom NOAH.
  • Det er godt at Danmark har plan om å stoppe produksjonen, selv om 2050 ikke er like ambisiøst som vi selv hadde ønsket. Uansett ønsker vi heller å være stolt av verden som fellesskap enn kun Danmark, for klimaendringene rammer oss alle. Norge har et større ansvar i dette felleskapet når de produserer mer enn ti ganger så mye olje og gass som Danmark.

Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, sier følgende:

  • Dette er et forholdsvis lite skritt for Danmark, men et stort sprang for verdens klimapolitikk. Nå tror jeg enda flere land vil revurdere om de kan produsere fossil energi forbi 2050. Flere land har gjort lignende vedtak de siste årene, og jo flere det blir – jo dummere framstår Norges oljeleting i Barentshavet, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Tidligere denne uka ble UNEP Production Gap Report lansert, som viser at verdens myndigheter fortsatt ligger an til å produsere dobbelt så mye fossil energi innen 2030, enn hva som kan forbrennes hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen. 

  • Rapporten fra FNs miljøprogram viser at Norge er landet i verden med de beste forutsetningene for å redusere vår olje- og gassproduksjon. Vi har minst oljeavhengig økonomi, men best kapasitet til å finansiere rettferdig omstilling. Det er flaut og umoralsk at Norge ikke anerkjenner dette ansvaret, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Føyer seg inn i rekken av land som sier nei til mer olje
Frankrike, Costa Rica, Irland og Portugal har alle vedtatt moratorium eller stans i tildeling av nye områder til olje og gassvirksomhet. New Zealand og Belize har vedtatt delvis tildelingsforbud, og det spanske parlamentet skal avgjøre hvorvidt Spania skal ha full stans i nye tildelinger. Storbritannia har igangsatt en undersøkelse om hvorvidt oljeproduksjonen er i tråd med klimamålene.  

Greenpeace Norge, som vi saksøker staten sammen med har følgende å si: 

  • Nye norske oljelisenser blir delt ut i stadig mer sårbare områder, hvor de økonomiske marginene krymper og staten risikerer å tape penger. Nå er det på tide å gi trygge og stabile rammevilkår til omstilling, så vi kan skape morgendagens arbeidsplasser. En viktig del av denne rammen er å si nei til nye oljelisenser, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.