fbpx

Ny rapport: Norge må fase ut sin olje og gass først

02.12.2020 av Therese Hugstmyr Woie

I dag lanserte FNs miljøprogram en ny rapport som viser gapet mellom verdens lands planlagte produksjon av fossil energi og produksjonsnivået som er forenelig med å begrense global oppvarming til 1,5 og 2 grader celsius.

Av forskningsinstutisjonene som er bidratt til rapporten finner man norske Cicero! Her kan man lese hele rapporten, eller gode sammendrag og nøkkelpunkt. http://productiongap.org/

Her er noen av funnene i rapporten som politikerne i dagens regjering bør få med seg:

Verdens land planlegger produksjon av over dobbelt så mye fossil energi innen 2030 enn hva som er forenelig med 1,5 gradersmålet (120 % mer).  Likevel leter Norge etter enda mer olje og gass – som ikke er med i denne beregninga engang!

Norge er blant de oljeproduserende landene med en minst oljeavhengig økonomi – og absolutt størst kapasitet til å finansiere en rettferdig omstilling. Dermed er vi sammen med USA, Australia, Canada, Tyskland og Storbritannia de landene som bør fase ut oljeproduksjonen raskest.

Nødvendig årlig reduksjon for å nå 1,5 gradersmålet er: 11 % for kull, 4 % for olje og 3 % for gass. Man forstår hvor mye dette er når man smamenligner med produksjonskuttet i 2020 som følge av koronapandemien, som har vært henholdsvis 8 %, 7 % og 3 %. Vi må altså fortsette å redusere i samme takt som om vi skulle hatt en ny pandemi for hvert år. Likevel planlegger verdens land samlet 2 % årlig vekst i produksjonen.

Verdens land har av midlene til krisepakker under pandemien bundet USD 233 milliarder til aktiviteter som støtter produksjon og bruk av fossil energi, og bare USD 146 milliarder til miljøvennlige alternativer, og Norge trekkes fram som et dårlig eksempel.