fbpx

Jubler for miljøvennlig oppdrett i Tromsø

22.11.2018 av Natur og Ungdom

Tromsø kommune vil ikke tillate nye oppdrettskonsesjoner som ikke er lukkede anlegg.

I dag vedtok Tromsø kommune at de ikke vil tillate nye oppdrettskonsesjoner med mindre de er i lukka anlegg. De vil heller ikke forlenge konsesjonen til allerede eksisterende anlegg med mindre de også går over til å være lukka. Det betyr at det blir mye mindre sjanse for forurensing, rømt oppdrettsfisk eller spredning av lakselus og sykdommer. Det er ingen andre kommuner i Norge som er i nærheten av å være så fremtidsrettet på oppdrett som Tromsø er ved å gjøre dette.

 

  • Vi håper andre kommuner blir inspirert til å følge eksempelet til Tromsø. Kommunen viser nå at de tør å satse på den politikken som skaper reell forandring for villaksen, sier Åsa Braut Bache, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

 

Aldri før har en så tøff regulering av oppdrettsnæringa blitt vedtatt kommunalt i Norge. Selv om det ikke er kommunene som behandler konsesjoner i oppdrettsnæringen er det fortsatt et tydelig signal fra Tromsø kommune om at de satser på miljøvennlig sjømat.

 

  • Dette burde flytte grenser for hva kommuner tør å gjøre, også når det kommer til å  trosse nasjonal politikk. Nå må man tørre å stå opp mot urealistiske vekstmål fra regjeringa, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

 

Natur og Ungdom mener det ikke er riktig å satse på vekst i næringen før de mange miljøproblemene tilknyttet oppdrettsnæringen er løst. Å få en overgang til lukkede i stedet for åpne anlegg er et stort skritt i riktig retning. Nå må regjeringen følge etter, vi trenger en miljøvennlig oppdrettsnæring.

For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt

Åsa Braut Bache
aasab@nu.no
tlf: 48089466