fbpx
Russiske fjell

Russland: En potensiell grønn gigant?

30.01.2013 av Natur og Ungdom

Visste du at Russland er det landet i verden med størst potensiale for fornybar energiproduksjon? Russland er et enormt land med store naturressurser tilgjengelig overalt. Særlig er disse godt egnet til produksjon av fornybar energi. Dette gjelder også områder som mange vil se på som ubrukelige, slik som tundræn i Sibir og det kalde og ugjestmilde Nordvest-Russland.

Hvilke fornybare energikilder er det snakk om?
I Russland har man potensiale for så godt som alle typer fornybar energi. Når det gjelder bioenergi er Russland særs godt stilt. 22% av verdens skog befinner seg innenfor russiske grenser. Natur og Ungdom mener man trenger bedre teknologi for at bioenergi skal kunne kategoriseres som en ordentlig fornybar energikilde. For russerne innebærer dette muligheter til å være gode på forskning og innovasjon på området, og samtidig utnytte sine naturressurser på en god måte.

Russland har også et enormt potensiale når det kommer til solenergi. Selv om mange kanskje tenker at Russland er et kaldt og mørkt sted er det tilnærmet 300 soldøgn i året en del steder i Russland. I tillegg virker solcellepaneler mer effektivt i mindre varme strøk enn i for eksempel en ørken. Når det gjelder plass er det noe russerne har nok av. Geotermisk energi er Russland allerede ganske store på, og de har store muligheter for å utvikle dette videre. Geotermisk energi er kort og godt bruk av varme fra langt over jordoverflaten til oppvarming og for å produsere elektrisitet.

Når det kommer til vannkraft er det på nåværende tidspunkt den fornybare energiressursen som står for størst energiproduksjon i Russland. Russland er den 5. største produsenten av energi basert på vannkraft i verden, men har store muligheter til forsatt utbygging. Faktisk sto vannkraften for samme andel av Russlands energiproduksjon som atomkraft i 2009.

Energigigant
Russland var i 2008 verdens 3. største produsent av energi. Mange har kanskje inntrykk av at Russland fremdeles ligger brakk på mange områder etter Sovjetunionens fall, men man er snart tilbake på samme energiproduksjonsnivå som man hadde i Sovjettiden. Andelen av produksjonen som er basert på fornybar energi i dag er likevel lav. Det offisielle målet er at man skal nå et nivå på 4,5 prosent fornybar produksjon av total produksjon innen 2020.

Vårt arbeid
Natur og Ungdom jobber for at Russland skal nå og overoppfylle dette målet. Dette arbeidet innebærer for eksempel at vi samarbeider med russiske miljøorganisasjoner i Nordvest-Russland. Vi ønsker blant annet en stor russisk satsning på fornybar energi for å erstatte den energiproduksjonen som atomkraftverkene står for i dag. Atomkraften står på mange måter i veien for satsningen på fornybare energikilder. Russland har mye å vinne, både idealistisk, miljømessig og finansielt på å satse på fornybart. Vi skal bidra til at de forstår hvilke muligheter de har, og at de utnytter dem!