fbpx
Veiene inn til Oslo fra øst
Veiene inn til Oslo fra øst

Består de miljøeksamen?

03.05.2012 av Natur og Ungdom

Poitikerne i Oslo og Akershus går i disse dager opp til eksamen i samferdselspolitikk. De ser ut til å stryke. Natur og Ungdom oppfordrer enda en gang til å prioritere kollektivt fremfor veiutbygging for unngå kaos og økt forurensning i norges største by.

Poitikerne i Oslo og Akershus går i disse dager opp til eksamen i samferdselspolitikk. De ser ut til å stryke. Natur og Ungdom oppfordrer enda en gang til å prioritere kollektivt fremfor veiutbygging for unngå kaos og økt forurensning i norges største by.

Ingen storby i Europa vokser like raskt som Oslo. Det er forventet en befolkningsvekst på om lag 450 000 personer (40 prosent) i Oslo og Akershus de neste 30 år. Omtrent halparten av klimagassutslippene fra Oslo-området kommer fra veitrafikken, og i perioder er luftkvaliteten i byen ulovlig dårlig. Kapasiteten i kollektivtrafikken er allerede sprengt, men må forberede seg på mange flere passasjerer de neste årene.Urbanet Analyse har slått fast at det blir dobbelt så dyrt å ta trafikkveksten i store norske byer gjennom utbygging av veier som gjennom utbygging av kollektivtilbudet.

Det er ikke mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene med større veier, slik politikerne i Oslo og Akershus legger opp til. Mer vei betyr økt trafikksom igjen betyr høyere klimagassutslipp og dårligere fremkommelighet, sier Ingrid Rønning Strand, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom har tidligere gått ut sammen med åtte andre organisasjoner med et felles utspill til medlemmene i forhandlingsutvalget om Oslopakke 3. Utvalget, som består av representamter fra Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet, er i disse dager i siste fase av arbeidet med et nytt politisk kompromiss om finansiering av transportsystemene i Oslo og Akershus fram til 2028. Den opprinnelige Oslopakken er i teorien konkurs, og organisasjonene krever en kraftig omprioritering fra vei til kollektivt, med bevilgninger til blant annet ny t-banetunnel, ny jernbanetunnel og utbygging av sykkelveinettet.

– Både miljøet og Oslos og Akershus reisende er avhengig av at Oslopakke 3 blir en pakke som prioriterer kollektivtrafikk fremfor kapasitetsøkende veiutbygging. Miljøtroverdigheten til Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet blir nå satt på prøve. Feiler de, må de gi opp planen om et miljøvennlig Oslo, sier Ingrid Rønning Strand.

Oslopakke 3 er en eksamen for politikerne i Oslo og Akershus. Natur og Ungdom krever en Oslopakke 3 for framtiden, og forventer at politikerne gjør sitt ytterligste for å bestå prøven. Blir planen for dårlig vil det forringe luftkvaliteten og øke klimagassutslippene langt inn i framtiden.