fbpx
Stavanger NU aksjonerer for bybane
Stavanger NU aksjonerer for bybane

Bygg bybane nå!

21.06.2012 av Natur og Ungdom

Onsdag aksjonerte Stavanger Natur og Ungdom for bybane i Stavangers mest trafikkerte gate. 20 ungdommer ga klar beskjed om hva byen trenger, nemlig bedre kollektivtrafikk, mindre kø og lavere klimagassutslipp.

Onsdag aksjonerte Stavanger Natur og Ungdom for bybane i Stavangers mest trafikkerte gate. 20 ungdommer ga klar beskjed om hva byen trenger, nemlig bedre kollektivtrafikk, mindre kø og lavere klimagassutslipp.

I Stavanger kommer omtrent 60 prosent av klimagassutslippene fra veitrafikken. Kapasiteten på veiene er sprengt, og bussen slipper ikke fram. Stavanger Natur og Ungdom mener bybane er helt nødvendig for å løse trafikk- og miljøproblemene i regionen. Politikerne nøler og utredningene har vart over flere år. Om arbeidet starter nå kan bybanen tidligst være i drift i 2018. Aktivistene mener det er på tide å sette spaden i jorda.

«Vi vil vise politikerne i Stavanger at bybane er rette veien å gå. Det er ungdommer og våre etterkommere som vil dra mest nytte av bybanen. Veksten av innbyggere i Stavangerområdet gjør at vi trenger bedre kollektivløsninger. Fremtiden går på skinner!, sier Embla Isafold Stålesdottir, leder i Stavanger Natur og Ungdom»

Det har lenge vært en debatt om buss-systemet «Buss-way» er et bedre enn bybane. Natur og Ungdom mener skinnegående trafikk er mer effektivt, forutsigbart og miljøvennlig. Forskning viser at bybane vil gi en mer behagelig reiseopplevelse enn buss, i tillegg til at bybanen vil ha større passasjerkapasitet. Natur og Ungdom påpeker at man er nødt til å gjøre kollektivreising mer attraktivt for at folk skal la bilen bli igjen hjemme. Avlastning på de travleste strekningene, Sandnes, Sola og Forus, vil føre til bedre kapasitet andre steder i byen. Bybanen vil derfor kunne gagne alle, også de som bor i andre områder. Natur og Ungdom mener det er mer fremtidsrettet å starte arbeidet med bybane nå, fremfor å dytte trafikkproblemet foran seg.

«Stavanger må bli en miljøvennlig by. Vi har en veldig stor befolkningsvekst, men denne veksten kan ikke tas med persontrafikk. Med bybane blir Stavanger en mer attraktiv, klimavennlig og moderne by, sier Thea Thorsen, nestleder i Stavanger natur og Ungdom.