fbpx
Arvid Grundekjøn (H) fikk pokal av Natur og Ungdom
Arvid Grundekjøn (H) fikk pokal av Natur og Ungdom

Fikk pokal for køprising

22.06.2012 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom møtte ordfører Arvid Grundekjøn og overrakte premie for at Kristiansand har blitt Norges første by til å innføre køprising!

Natur og Ungdoms samferdselsgruppe er på turné, og har de siste ukene besøkt Trondheim, Bergen og Stavanger. I går var de i Kristiansand, som tidligere i vår ble landets første som vedtok innføring av køprising.  Natur og Ungdom møtte ordfører Arvid Grundekjøn (H) og overrakte en premie for vedtaket.

Kristiansand har gjennom belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet forpliktet seg til å kutte biltrafikken i byen. Tidligere i vår ble det kjent at departementet valgte å holde tilbake årets midler fordi målene ikke var oppnådd. Da måtte byens politikere kaste seg rundt og vedta et godt restriktivt tiltak mot biltrafikken. Natur og Ungdom har lenge kjempet for at restriktive tiltak blir innført i norske byer, og overrakte torsdag en pokal til ordføreren og varaordføreren i byen.

Kristiansand vil nå kunne nyte godt av økte inntekter og mindre køer. Om de bruker pengene fornuftig kan de sikre et bedret kollektivtilbud og en grønnere og friskere by, sier Embla Helle Nerland, sentralstyremedlemi Natur og Ungdom.

I Kristiansand er det estimert at ved å øke avgiften og innføre køprising, slik at man betaler 30 kroner pr. passering, vil biltrafikken reduseres med 12.5 prosent, og kollektivandelen økes med 13 prosent. Ordfører Grundekjøn og andre lokalpolitikere har kritisert samferdselsdepartementet for å presse dem til å innføre køprising. Han tok motvillig i mot pokalen fra Natur og Ungdom, og presiserte at er uenig i virkemiddelet, men enig om målet, nemlig reduksjon av biltrafikken. Organisasjonen ga han tips på veien videre, og la blandt annet vekt på at gjennomføringen av tiltaket må gjøres på en gjennomtenkt måte, der kollektivtilbudet får et løft samtidig som innføringen av høyere avgifter.

Alle stor norske byer sliter med høye utslipp fra transportsektoren og dårlig luftkvalitet, og det er nødvendig med mange tiltak i tiden fremover. Køprising er et av de mest effektive, og vi oppfordrer flere byer til å ta transportutfordringene på alvor, sier Ingrid Rønning Strand, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

På Natur og Ungsdoms samferdselsturné i Kristiansand møtte de også byens miljøsjef Øystein Holvik og Kristiansand Arbeiderparti. Organisasjonen vil fortsette å følge utviklingen i byen. Spørsmål om lokal aktivitet og lokallag kan sendes til maris@nu.no.