fbpx
Akershus Natur og Ungdom
Akershus Natur og Ungdom

Natur og Ungdom aksjonerte for billigere kollektivtilbud

24.09.2012 av Natur og Ungdom

Rundt 30 engasjerte ungdommer var på plass utenfor Akershus Fylkesting mandag morgen, da Akershus og Oslo Natur og Ungdom møtte fylkespolitikere for å kreve et billigere månedskort for ungdom og studenter.

Rundt 30 engasjerte ungdommer var på plass utenfor Akershus Fylkesting mandag morgen, da Akershus og Oslo Natur og Ungdom i lag med flere ungdomsorganisasjoner i Akershus møtte fylkespolitikere for å kreve et billigere månedskort for ungdom og studenter.

Leder i Akershus Natur og Ungdom, Amanda Iversen Orlich, og Eskild G Berge, styremedlem i Akershus Sosialistisk Ungdom holdte appeller for de fremmøtte, og diskuterte med fylkespolitikerne som var til stede. Da fylkesordfører Nils-Aage Jegstad møtte opp, fikk han overrakt organisasjonenes krav.

Studenter betaler i dag så mye som 920 kroner for et månedskort i Oslo og Akerhus. Dette mener vi er altfor mye. Det er det kanskje ikke for dere, men for en student er 920 kroner mye penger, fikk politikerne høre.

Det er i ungdomsårene du legger deg til de gode (eller dårlige) reisevanene du har resten av livet. Om du først starter å kjøre bil overalt, er det ikke så lett å gå over til buss igjen. Derfor mener vi det er viktig å gi ungdom og studenter et godt og billig kollektivtilbud, som det er lett å benytte seg av, var ungdommens budskap til fylkespolitikerne.

Bakgrunnen for aksjonen var at studentstyret ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås hadde samlet inn nok underskrifter til å fremme et innbyggerinitiativ som skulle opp til behandling i dag, mandag. Fylkestinget vedtok at forslaget skal vurderes når pris- og sonestrukturen skal evalueres i slutten av året.

Tilsluttede organisasjoner var Akershus Natur og Ungdom, Elevorganisasjonen i Akershus , Akershus Grønn Ungdom, Akershus Sosialistisk Ungdom, Senterungdommen i Akershus, Arbeidernes Ungdomsfylkning i Akershus, Kristelig Folkeparti Ungdom Akershus, Akershus Unge Venstre, Studentskipnaden i Oslo og Akershus (Velferdsutvalget), Studentstyret Nso-Ås, Oslo Natur og Ungdom.

Mer info: leder i Akershus Natur og Ungdom, Amanda Iversen Olrich, 915 92 881.