fbpx
Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Kollektivt Krafttak i 2010
Tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på Kollektivt Krafttak i 2010

Program for Kollektivt Krafttak

19.10.2012 av Natur og Ungdom

Fredag 9. november og lørdag 10. november arrangerer Kollektivkampanjen seminar i Fagforbundets lokaler. Her er programmet for seminaret.

Fredag 9. november og lørdag 10. november arrangerer Kollektivkampanjen seminar i Fagforbundets lokaler. Her er programmet for seminaret.

Program (det kan komme endringer!)

fredag 9. november

10:00 Aksjon – mer informasjon kommer etter hvert

12:00 Åpning av seminaret

Stein Gulbrandsen, Fagforbundet

12:10 Hvorfor er det viktig å kutte klimagassutslipp lokalt – og i transportsektoren

Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom

12:40 Hva trengs i transportsektoren for å nå klimamålene som er satt

Arvid Strand, forsker ved Transportøkonomisk institutt

13:15 Hvor er kollektivtransporten i byene i dag

Per Inge Bjerknes, varaordfører i Østfold

13:45 Pause

14:00 Transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan

Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

14:30 Regjeringens samferdselspolitikk – politisk ledelse i Samferdselsdepartementet

Opposisjonens samferdselspolitikk – Ingjerd Schou, stortingsrepresentant fra Høyre

15:30 Pause

16:00 Hvordan rekruttere flere bussjåfører

Diskusjon mellom bransjeorganisasjonen NHO Transport og fagforeningene

16:45 Hvordan burde Belønningsordningen se ut i framtiden?

Bård Norheim, Urbanet Analyse

18:00 Middag

lørdag 10. november

Intern dag for Kollektivkampanjen (kun for medlemmer av: Fagforbundet, Norsk transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund, Yrkestrafikkforbundet, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom)

10:00 Åpning

Hvordan kan Kollektivkampanjen arbeide mer og bedre lokalt?

Kollektivkampanjen om fem år

Behandling av felles uttalelse

Felles tur til Kollektivtransportproduksjon AS, omvisning

 

Har du ennå ikke meldt deg på Kollektivt Krafttak? Bruk dette skjemaet.

Seminaret koster 200 kr for medlemmer av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og 300 kr for andre. Reise til Oslo dekkes, overnatting må ordnes av deltageren.