fbpx
Kollektivkampanjen krever flere tiltak for å få kollektivtransporten opp og fram, blant annet skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort og skatt på det som i dag er gratis parkeringsplasser
Kollektivkampanjen krever flere tiltak for å få kollektivtransporten opp og fram, blant annet skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort og skatt på det som i dag er gratis parkeringsplasser

Stortinget svikter egne løfter

20.12.2012 av Natur og Ungdom

Mandag behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. I 2009 lovte alle andre partier på Stortinget å gå inn for dette, fire år senere har alle snudd.

Mandag behandlet Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiet om å gi skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver. I 2009 lovte alle andre partier på Stortinget å gå inn for dette, fire år senere har alle snudd. Kollektivkampanjen mener stortingspartiene svikter kollektivtransporten, og roser Fremskrittspartiet for å fremme gode løsninger.

Klimaproblemet og de store køutfordringene i norske byer har en felles løsning: flere må reise sammen.I dag er det skattefritt å få parkeringsplassen betalt av arbeidsgiver, mens kollektivbilletten beskattes. Kollektivkampanjen har foreslått å endre dette systemet slik at skattene fordeles for å gjøre det lettere å velge kollektivtransporten.

Ved valget i 2009 gjennomførte Kollektivkampanjen en spørsmålsrunde til alle stortingspartiene. Den gangen sa alle partiene med unntak av Fremskrittspartiet at de ville gjøre det skattefritt å få månedskortet til kollektivtransporten betalt av arbeidsgiver. Da Fremskrittspartiet snudde og foreslo dette for Stortinget på mandag, stemte alle med unntak av Venstre mot.

Kollektivkampanjen mener Fremskrittspartiet og Venstre har skjønt mye når de foreslår skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort. Selv om det gjenstår mye før kollektivtransporten får alt som trengs, er det et viktig forslag i riktig retning.

«Det bør kombineres med skattlegging av gratis parkeringsplasser. Det er nær sammenheng mellom tilgang på gratis parkeringsplass og bilbruk. Dermed vil man få en større reduksjon i biltrafikken og tilsvarende økning i kollektivtrafikken», sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken. «Dagens ordning er en meningsløs forskjellsbehandling.»

Samtidig må det satses på kollektivtransporten på alle områder. Mange steder i landet er kapasiteten sprengt, som i Oslo. Det trengs mer penger til kollektivtrafikk, både fra lokale og statlige myndigheter, og det er behov for politikere som tør å prioritere.

«Å endre skattesystemet er en del av den store løsningen. Politikerne må skjønne alvoret, og bevilge mer penger til kollektivtransporten», sier forbundsleder i Norsk transportarbeiderforbund, Roger Hansen. Han mener det trengs mer penger i Regjeringas belønningsordning for kollektivtransport, og tøffere politikere som tar de viktige prioriteringene.

Alle løsningene som kan hjelpe kollektivtransporten fremover trengs. Kollektivkampanjens forslag består av mange deler: mer penger gjennom en større og bedre belønningsordning, fordeler ved å velge kollektivtransporten, som skattefritak på arbeidsgiverbetalt månedskort, og prioritering av kollektivtransporten framfor store veiutbygginger. Det haster å satse på kollektivtransporten. Klimaproblemet og utviklingen i de store byene krever kollektivtransport nå.

Her kan du lese mer om hva partiene svarte i 2009.