fbpx
Silje Lundberg, Lars Haltebrekken og Arild Hermstad
Silje Lundberg, Lars Haltebrekken og Arild Hermstad

Krever reduserte utslipp i Nasjonal Transportplan

25.02.2013 av Natur og Ungdom

54 organisasjoner og tre fylkesordførere overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at Nasjonal Transportplan fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

54 organisasjoner og tre fylkesordførere overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at Nasjonal Transportplan fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Blant de som har undertegnet er Natur og Ungdom, Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil Forbund, Den norske Kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

Her følger oppropet og alle som har undertegnet:

Nasjonal transportplan må kutte klimagassutslippene

 1. juni 2012 vedtok Stortinget et bredt klimaforlik, som slår fast at Norge skal kutte sine utslipp av klimagasser.

De 54 organisasjonene og 3 fylkesordførerne bak dette oppropet ber regjeringen følge opp klimaforliket som er vedtatt av Stortinget. Den kommende transportplanen må føre til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren fram mot 2020, og på lengre sikt.

Organisasjoner som har undertegnet:

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Miljøstiftelsen Zero, Greenpeace, WWF, Miljøagentene, Klimavalg 2013, Norsk klimanettverk, Norsk Klimastiftelse, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Spire, Utviklingsfondet, Changemaker, Kirkens Nødhjelp, Sabima, Grønn Hverdag, ForUM for utvikling og miljø, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Norges Bondekvinnelag, KFUK-KFUM Global, KFUK-KFUM Speiderne, Norges KFUK-KFUM,  Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Bioenergiforening, Utdanningsforbundet, Tekna, YS, Naturviterne, Fagforbundet, KS,  Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norsk Lokomotivmannsforbund, Trafikkaksjonen, NHO Logistikk og Transport, Norges Automobil-Forbund, Norsk Jernbaneforbund, For Jernbane, Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen, Norges Sosiale Forum, Kollektivkampanjen, Norsk Elbilforening, Grønn Bil, Syklistenes Landsforening, Unge Høyre, AUF, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Krfu, Sosialistisk Ungdom, Digni og Den norske kirke.

 

Fylkesordførere som har undertegnet:

Per-Eivind Johannesen, Fylkesordfører i Vestfold

Ole Haabeth, Fylkesordfører i Østfold

Gro Lundby, Fylkesordfører i Oppland

 

Om organisasjonene:

 1. Den norske kirke har omlag 79 prosent av Norges befolkning som medlem
 2. Norges Automobil-Forbund er en medlemsorganisasjon med mer enn 520 000 medlemmer
 3. KS landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon med 440 000 medlemmer
 4. Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer
 5. YS er et fagforbund med 21 særforbund og 222 000 medlemmer
 6. Arbeidsgiverforeningen Spekter er de store statlige bedriftenes arbeidsgiverorganisasjon, som til sammen har nesten 200 000 ansatte
 7. Utdanningsforbundet er et fagforbund med 156 000 medlemmer
 8. Norges bondelag er en bondeorganisasjon med 62 000 medlemmer
 9. Tekna er et fagforbund med mer enn 61 000 medlemmer
 10. NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og organiserer 350 virksomheter i logistikknæringa
 11. Naturvernforbundet er Norges største miljøorganisasjon med over 21 000 medlemmer
 12. Framtiden i våre hender er en av landets største miljøorganisasjoner med 20 000 medlemmer
 13. Norges KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 20.000 medlemmer i over 500 forskjellige grupper over hele landet.
 14. Norges Bygdekvinnelag er en organisasjon med 14 000 medlemmer
 15. AUF er ungdomspartiet til Arbeiderpartiet og har 13 200 medlemmer
 16. WWF er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 13 000 støttemedlemmer i Norge
 17. KFUK-KFUM Speiderne er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 12.000 speidere
 18. Norges Bonde- og Småbrukarlag er en bondeorganisasjon med 7000 medlemmer
 19. Norsk Jernbaneforbund et fagforbund med mer enn 6600 medlemmer
 20. Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom med 6500 medlemmer
 21. Miljøagentene er Norges eneste miljøorganisasjon for barn med over 6000 medlemmer
 22. Naturviterne er en fagforening med 5900 medlemmer
 23. Norsk Elbilforening organiserer mer en halvparten av landets elbilister og har 5000 medlemmer
 24. Unge Høyre er ungdomspartiet til Høyre og har 4900 medlemmer
 25. Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt og har om lag 2000 medlemmer
 26. Unge Venstre er ungdomspartiet til Venstre og har i overkant av 1600 medlemmer
 27. Norsk Lokomotivmannsforbund er et fagforbund med 1550 medlemmer
 28. Krfu er ungdomspartiet til Krf og har i overkant av 1500 medlemmer
 29. Sosialistisk Ungdom er ungdomspartiet til SV og har i overkant av 1500 medlemmer
 30. Changemaker er ungdomsorganisasjonen til Kirkens Nødhjelp og har 1500 medlemmer
 31. Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet de Grønne og har i overkant av 500 medlemmer
 32. Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og har 500 medlemmer
 33. For Jernbane er en forening med i overkant av 400 medlemmer
 34. Norsk Bioenergiforening er en næringspolitisk interesseforening med mer enn 300 medlemsvirksomheter
 35. Norges Bygg- og Eiendomsforening er en forening for byggherrer, bedrifter og organisasjoner med 122 medlemsorganisasjoner
 36. Utviklingsfondet er en miljø- og utviklingsorganisasjon
 37. Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet
 38. Miljøstiftelsen Zero jobber med løsningene på klimaproblemet
 39. Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon og har om lag 2000 støttemedlemmer i Norge
 40. KFUK-KFUM Global er en bistands- og solidaritetsorganisasjon under KFUK-KFUM
 41. Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge som jobber med bevaring av biologisk mangfold.
 42. Klimavalg 2013 er en kampanje med 41 tilsluttede organisasjoner
 43. Kollektivkampanjen er en samarbeidskampanje mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen
 44. Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn
 45. Grønn Bil er et prosjekt som jobber for å øke innfasingen av ladbare biler i Norge
 46. Syklistenes Landsforening er en forening med 12 lag i de største byene i Norge
 47. Norsk Klimanettverk er et nettverk for alliansebygging og aktivitet for en rask overgang til nullutslipps- og fornybarsamfunnet.
 48. Norsk Klimastiftelse er en stiftelse som arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere engergiforbruk og utslipp av klimagasser
 49. Besteforeldrenes klimaaksjon er et tverrpolitisk nettverk som jobber for en løsning på klimakrisa, for våre barn og barnebarn
 50. Grønn Hverdag er en organisasjon som jobber for å heve bevisstheten for å ta miljøvennlige og etiske valg i hverdagen
 51. ForUM for utvikling og miljø er en paraplyorganisasjon for miljø- utviklings- og fredsorganisasjoner.
 52. Intercityprosjektet Lillehammer – Gudbrandsdalen er et prosjekt som jobber for realiseringen av dobbeltspor på Lillehammer – Gudbrandsdalen
 53. Trafikkaksjonen jobber for en tryggere og bedre transportpolitikk
 54. Norge Sosiale Forum er en internasjonal bevegelse som jobber for en mer rettferdig verden.