fbpx
biltrafikk
biltrafikk

– Eksosministeren kjører oss 130 km/t i grøfta på vandalveien

11.02.2014 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har i dag rast over Ketil Solvik-Olsens utspill om E39. Samferdselsmininsteren har varslet at E39 både skal være firefelts innen ti år, og ha en fartsgrense på 130. Dette får organisasjonen til å reagere.

Natur og Ungdom har i dag rast over Ketil Solvik-Olsens utspill om E39. Samferdselsmininsteren har varslet at E39 både skal være firefelts innen ti år, og ha en farsgrense på 130. Dette får organisasjonen til å reagere.

– Natur og Ungdom er oppgitt over samferdselsministeren som ikke viser noe ambisjoner utover å bygge flere forurensende veier, og omdøper derfor Ketil Solvik-Olsen til Vei og forurensningsminister. Dette skyldes kunngjøringen om at E 39 skal utvides til firefelts motorvei innen 10 år, som bare er et av flere vei-utspill fraministeren denne uken, sier faggruppeleder Anton Petter Hauan, i Natur og Ungdom.

– Jeg fatter ikke at det går ann å lire av seg så mange lovnader om økt forurensning som Ketil-Solvik Olsen har gjort de siste dagene. Begeret rant over med kunngjøringen om firefelts motorvei på E 39, og Natur og Ungdom omdøper derfor ministeren til Eksosminister. Vi har også vært så snill at vi har laget en ny logo til departementet han styrer.

Sats på jernbanen
Hauan viser til Regjeringen er forpliktet både gjennom Nasjonal Transportplan og klimaforliket til å redusere utslippene fra transportsektoren.

– All forskning viser at økt kapasitet på veinettet medfører økt trafikk, noe som også øker klimagassutslippene. Natur og Ungdom mener at ministeren heller burde prioritert å bygge ut jernbanen mellom Kristiansand og Stavanger, fremholder Hauan, og påpeker at arbeidet allerede er i gang i Rogaland.

– Det går ikke an å bygge seg ut av kapasitetsproblemer med mer vei, det vil bare skap nye trafikkkorker om noen år. Dersom samferdselminsiteren klarer å finne penger til å love en ny firefelts veistrekning burde han også klare å heller prioritere disse midlene til å bygge ut jernbanen. En dobbeltsporet jernbane vil i følge Jernbaneverket vil ha like mye kapasitet som en 10-felts motorvei, det betyr at både folk og gods kan transporteres hurtig og miljøvennlig, fortsetter Hauan.

– Planlegging av dobbeltspor er allerede som smått i gang på strekningen Sandnes-Egersund. Dersom Ketil Solvik-Olsen heller prioriterer opp dette arbeidet til å gjelde hele strekningen skal vi vurdere å gi an en annen tittel. Min våte drøm er å kunne kalle Solvik-Olsen en jernbaneminster, men da kreves det en kraftig omprioritering.

Bergens Tidene kunne tirsdag også melde at Ketil Solvik-Olsen og Statens vegvesen ønsker å legge til rette for at E 39 dimensjoneres for hastigheter opp til 130 km i timen og mener at dette vil styrke næringslivet og samtidig gjøre det lettere for foreldre som skal levere barna sine i barnehagen.

Natur og Ungdom raser mot utspillet og ønsker heller at veipengene omdisponeres til å styrke kollektivtrafikken.

– Når regjeringen nå vil åpne for 130 km/t på E39, gjør de et allerede klimakatastrofalt prosjekt verre. Vi skjønner at miljø ikke står høyest på Solvik-Olsens prioriteringsliste, men regjeringen er politisk bundet av Nasjonal Transportplan og klimaforliket, som sier at Norge skal redusere utslippene fra transportsektoren. Da blir det for dumt å finne på nye måter og skape utslipp på. Nå legger Ketil Solvik-Olsen opp til å bryte nasjonale målsetninger om utslippskutt og tar oss med dette på en heisatur baklengs inn i framtida sier Tale Hammerø Ellingvåg, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

–   Solvik-Olsen sammenlikner epler og pærer når han setter det å hente i barnehagen i tide opp mot å kutte klimagassutslipp. Det finnes bedre løsninger på god arealplanlegging enn å bygge ut den vandalveien E39 vil være for klimaet. Midlene som er tenkt til vandalveien ville på alle måter hatt mer nytte for seg om de hadde blitt brukt på eksempelvis jernbane eller fortetting rundt kollektivknutepunkter, og slik det legges opp til nå vil midlene regelrett bli kastet ut bakluka. Vi kan ikke tillate at regjeringen kjører både klimaet og oss 130 km/t rett i grøfta, avslutter Tina Vaagenes Andersen, fylkesleder i Hordaland Natur og Ungdom.