fbpx

– Kritiserer samferdselspolitikken : Nei til mer av alt!

18.03.2014 av Natur og Ungdom

Tirsdag ble Jernbaneforum 2014 arrangert på Radisson Blu i Oslo. Natur og Ungdom holdt innledning om ungdommens krav til framtidens transportløsninger. Hovedbudskapet fra organisasjonen er at regjeringen må prioritere jernbanen, slik at både folk og gods kan flyttes fra vogntog og fly.

Tirsdag ble Jernbaneforum 2014 arrangert på Radisson Blu i Oslo. Natur og Ungdom holdt innledning om ungdommens krav til framtidens transportløsninger. Hovedbudskapet fra organisasjonen er at regjeringen må prioritere jernbanen, slik at både folk og gods kan flyttes fra vogntog og fly.

– Dagens jernbanepolitikk lider av et ”mer-av-alt”-syndrom. Det vil si at politikerne ikke tenker langsiktig i prioriteringene av prosjekter som bygges. Og i tillegg planlegges dyre og forurensende motorveier langs strekninger der det også bygges jernbane. Det må det bli slutt på, sier Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom.

Krever bedre prioriteringer fra samferdselsministeren

Budskapet går særlig til samferdselsministeren som er bundet av både klimaforliket og nasjonal transportplan til at utslippene fra transportsektoren skal kuttes i årene framover. Senest i dagen før lovde samferdselsministeren at motorveien på E 18 i Vestfold skulle bygges ut raskere. Natur og Ungdom er oppgitt over samferdselsministerens iver over å love bygging av nye veiprosjekter.

– Dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser, må det satses på miljøvennlig transport. Her er jernbanen det viktigste virkemiddelet. Derfor synes vi det er bak mål at samferdselsministeren så langt har prioritert å lansere nye veiprosjekt og til og med forsere disse. Det er helt essensielt at dobbeltspor på Intercity-triangelet og rundt de andre storbyene står ferdig mye raskere enn dagens planer tilsier – det er synd at ministeren ikke viser samme initiativ ovenfor jernbanen som veien, sier Anton Petter Hauan, fagruppeleder for samferdsel i Natur og ungdom.

Krever at arbeidet med høyhastighetstog kommer i gang

På konferansen lanserte Ketil Solvik-Olsen at Jernbaneverket nå skal planlegge sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Natur og Ungdom jubler for planene, men vil ikke stoppe der.  I innlegget krevde de at arbeidet med høyhastighetstog mellom de store byene i Norge igangsettes innen 2018 når ny Nasjonal Transportplan skal vedtas. Organisasjonen peker på at det ikke foreligger konkrete planer for hvordan jernbanenettet utover dobbeltspor i storbyområdene.

– Dersom dobbeltspor på Intercity-triangelet, sammenkobling på Sørlandsbanen og dobbeltspor i Stavangerregionen realiseres, kan man like gjerne bare bygge ut hele linja mellom Oslo og Stavanger, da vil vi få en flunkende ny bane som kan korte reisetiden mellom storbyene ned til 3 timer, fortsetter Hauan.

– Dagens jernbane er 100 år gammel, den kan flikkes på. Men dersom vi skal redusere klimagassutslippene og gi folk et miljøvennlig reisealternativ i Norge, må det satses på høyhastighetsbaner, ikke bare i storbyområdene men mellom dem også, avslutter Vestre.