fbpx
Miljøbyen
Miljøbyen test

Natur og Ungdom applauderer Kristiansand!

27.10.2014 av Natur og Ungdom

Etter innføring av køprising og satsing på sykkel og buss har Kristisand redusert bilbruken og fått flere kollektivreisende. Natur og Ungdom jubler!

Etter innføring av køprising og satsing på sykkel og buss har Kristisand redusert bilbruken og fått flere kollektivreisende. Natur og Ungdom jubler!

Trafikkutviklinga i Kristiansand går mot færre bilreiser og flere syklende og kollektivreisende ifølge målinger gjort av kommunen. Natur og Ungdom jubler over utviklinga.

Natur og Ungdom jubler, og applauderer Kristiansand kommune i dag. At Kristiansand får til en reduksjon i bilreiser og en svær økning i antall sykkel- og bussreiser, og i en region som det er anslått vil vokse med 30-40 % innen 2040, viser at dette er en region som går foran med sjumilstøvler i Norge når det gjelder å ta ansvar for miljøet lokalt og globalt, sier sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Dette vil utvilsomt ha gode effekter, ikke bare for de samla klimagassutslippene, men også den lokale bylufta. Syklingen vil også vise seg igjen i bedre folkehelse, fortsetter han.

I 2012 fikk ordfører Arvid Grundekjøn premie av Natur og Ungdom for at kommunestyret vedtok å innføre køprising. Natur og Ungdom mener utviklinga det siste året viser at tiltaket har fungert, og er spent på hva Kristiansand vil gjøre framover for  å fortsette den gode trenden.

Nå er Natur og Ungdom spent på hva Kristiansand-regionen vil få til framover, særlig i den kommende bypakken og en framtidig bymiljøavtale med regjeringa. Så langt har den gode kombinanasjonen av restriktive tiltak som køprising og gulrøtter som bedre busstilbud og flere sykkelveier fungert godt i lag, og vi anbefaler å holde på denne gode kombinasjonen, avslutter Eiterjord.

Sjekk ut flere tiltak for miljøvennlige byer på http://miljøbyen.nu!