fbpx
Ketil Solvik-Olsen får ungdommens krav.
Ketil Solvik-Olsen får ungdommens krav.

Samferdselsministeren fikk ungdommens krav

05.11.2014 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å overrekke ungdommens krav for miljøvennlige byer

Onsdag 5. november møtte Natur og Ungdom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ved Samferdselsdepartementet for å overrekke ham ungdommens krav for miljøvennlige byer. De 15 aksjonistene hadde med et fotoalbum med bilder av lokallagene til Natur og Ungdom og hva slags tiltak de ønsker seg i sine byer.

Det er anslått at norske byer kan vokse med opptil 40% innen 2030. Idag kommer halvparten av klimagassutslippene i byene våre fra biltrafikken, og det er store problemer med helsefarlig luftforurensing og kostbare køer. Veksten vil forverre en allerede vanskelig situasjon om ikke man sørger for at transportveksten skjer kollektivt, forteller sentralstyremedlem og fagsjef for samferdsel i Natur og Ungdom, Karen Hjelmervik Nerbø.

Framover skal 9 storbyområder i Norge forhandle med Regjeringa om såkalte bymiljøavtaler. Avtalene skal sikre at transportveksten i byene tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og at framtidig arealplanlegging reduserer transportbehovet. Storbyområdene som forplikter seg til dette vil få bevilgninger fra staten til å satse enda mer.

Natur og Ungdom mener at det i disse prosessene er viktig å høre på transportforskere, som fastslår at man trenger både pisk og gulrot som virkemidler. Bare regioner som er villige til å innføre tiltak som fungerer kan få midler, fortsetter Nerbø:

Erfaringa viser at i storbyer må man også ha restriktive tiltak på privatbilisme. Man kan ikke fortsette å legge til rette for at det skal bli enklere å kjøre bil, med bredere veier og flust med parkeringsplasser. I Trondheim har kombinasjonen av køprising kombinert med bedre busstilbud gitt en 10 % reduksjon i biltrafikk og 33 % økning i busspassasjerer.

Det må dessuten legges til rette for flere arbeidsplasser og tilbud nært der man bor. Bysentrene må styrkes framfor at alle skal sette seg i bilen og kjøre langt av gårde til et kjøpesenter når man skal på handletur, avslutter Nerbø.

Sjekk ut flere tiltak som kan gi oss miljøvennlige byer på miljøbyen.nu!