fbpx
klimaveivalget
klimaveivalget

Klimaveivalget

06.01.2015 av Natur og Ungdom

Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer. Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke.

Vi må kutte klimagassutslippene. Regjeringen, Stortinget og folket har akseptert det vitenskapen har prøvd å fortelle oss i 25 år, nemlig at menneskelig aktivitet fører til endringer i klodens klima. Dette betyr at vi må kutte utslippene, overalt og i alle sektorer. Dessverre går det fortsatt i feil retning på mange områder. Utslippene fra transportsektoren faller ikke.

Til tross for vellykket elbilpolitikk.
Til tross for mer effektive motorer i fly og biler.
Til tross for drivstoffavgifter og bilavgifter.
Til tross for at byer som Oslo øker kollektiv- og sykkelandelen.

Med gjeldende planer vil utslippene fra fly vil tvert imot øke dramatisk de neste årene. Hvis planlagte motorveiprosjekter blir bygd, vil sannsynligvis utslippene fra veitrafikken igjen øke. Det blir i hvert fall veldig vanskelig å redusere utslippene med økt veikapasitet.

Vi står ved et veiskille. Samferdselsdepartementet og Stortinget skal nå legge rammene for neste fase av Nasjonal Transportplan. Det er fullt mulig å velge en annen vei.

Det er gjort flere fornuftige valg i samferdselspolitikken allerede, men det er ikke nok. Politikerne har ikke hatt mot til å si at det er en god del populære ting, deriblant billige flybilletter, taxfree og flerfelts motorveier, som er dårlig miljøpolitikk, dårlig økonomi og dårlig helsepolitikk.

Et klimaveivalg i samferdselssektoren krever to ting: At sektoren får et helt konkret mål om å bli utslippsfri i 2030, og at vi gjør noen umiddelbare grep for å sette kursen mot dette målet. Disse prioriteringene må komme i tillegg til de fornuftige investeringene som allerede er vedtatt, innenfor jernbane, kollektivtrafikk, avgiftspolitikk og sykkelveier.

Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom vil at det skal

  • Bli slutt på nye, flerfelts motorveier
  • Investeres mer i jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier
  • Bli slutt på utvidelser av de store flyplassene
  • Bli enklere og billigere for folk å velge miljøvennlige løsninger; blant annet ved å prioritere gående, syklende og kollektivreisende på veiene, avgiftsfritak på nullutslippskjøretøy og driftstilskudd til kollektivtrafikk.
  • Bli dyrere og vanskeligere å velge miljøskadelige løsninger, gjennom blant annet avgifter på flydrivstoff, fjerning av taxfreeordningen, bompenger, rushtidsavgift og miljøfelt på veiene.