fbpx
eksosdepartement
eksosdepartement

Forurensende motorveier får snike i køen

06.05.2015 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom reagerer på at Regjeringas nye veiselskap legger opp til storsatsing på forurensende motorveier.

Pressemelding fra Natur og Ungdom 14. april 2015:

Forurensende motorveier får snike i køen

Natur og Ungdom reagerer på at Regjeringas nye veiselskap skal finansiere veiutbygging som ikke ligger inne i Nasjonal Transportplan. Regjeringen og samarbeidspartiene legger 130 milliarder i potten for å finansiere veiprosjektene. I tillegg til bompenger vil det tilføres mange milliarder statlige kroner.

At regjeringa og samarbeidspartiene peker ut veiprosjekter som skal bygges utover det som er vedtatt av Stortinget i Nasjonal Transportplan, blir helt feil. Da er ikke Transportplanen lenger noe prioriteringsdokument, der Stortinget får legge langsiktige planer og prioritering mellom for eksempel nye motorveier, jernbane, kollektivtransport og sykkelveier, sier 2. nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Han fortsetter:

Nå fordeles penger til store vegutbygginger, uten at helhetsvurderingene gjøres. Motorveiene får snike i køen, foran utbygging av miljøvennlig infrastruktur som tog, og miljø- og klimamessig er dette på trynet. Milliardene de vil bruke på disse veiutbyggingene vil være en svært høy pris å betale for skyhøye klimagassutslipp og store inngrep i natur, matjord- og friluftsområder – attpåtil i Friluftslivets år!

Eiterjord lurer på om transportpolitikerne på Stortinget har glemt Stortingets vedtatte mål om nullvekst i biltrafikk:

Større veier, mer trafikk og større utslipp nuller ut alt som blir gjort for at transportveksten skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Får å få sunn byluft og reduksjon i utslippene fra transportsektoren må vi prioritere vekk de forurensende firefeltsveiene til fordel for de miljøvennlige løsningene. Men med veiselskapet ser det ut som politikerne først og fremst er opptatt av å bygge mer vei.

Natur og Ungdom mener ikke man skal la være å forbedre veiene mellom for eksempel Stavanger og Kristiansand, men at det ikke behøves dyre, firefelts motorveier for å gjøre dem sikre.

Det er dessuten en myte at firefelts vei er det mest sikre. Det er først og fremst midtdelere som reduserer ulykkene, og dette kan man få til med to-trefeltsveier som er billigere, har mindre inngrep og gir mindre trafikk og utslipp, avslutter Eiterjord.

Han viser blant annet til Sintef-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder med forskjellig dimensjonerende trafikk. Rapporten viser at en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t faktisk kan gi nesten 60 prosent flere drepte og hardt skadde enn en trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med 2. nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, på 46892288.