fbpx
Miljøet trenger bedre jernbane

– Sett på bremsen for monsterveiene

29.02.2016 av Natur og Ungdom

Regjeringen har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Natur og Ungdom ber samferdselsministeren sette på bremsen for de store, forurensende veiprosjektene i neste Nasjonal transportplan.

Regjeringen har som mål å kutte klimagassutslipp, mens utslippene fra transportsektoren fortsetter å øke. Natur og Ungdom ber samferdselsministeren sette på bremsen for de store, forurensende veiprosjektene i neste Nasjonal transportplan.

Transportetatene la i dag fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027, som er grunnlaget for meldingen Regjeringen skal legge fram for Stortinget om et år. Regjeringen har satt som mål å kutte Norges klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030.

Utslippene fra veitrafikken har økt med over 30 prosent siden 1990, og fortsetter å øke. Selv med overordnet mål om klimakutt, er det fortsatt full fart med motorveiutbygging mellom og inn i storbyene. Eksempler er E18 i Oslo, E39 i Kristiansand, Bergen og Stavanger, E6 i Trondheim og ny krysning av Oslofjorden. Dette er klimabomber mener Natur og Ungdom, og krever en kursendring

“Mål om klimakutt fremstår som en bløff når det følges opp med forurensende motorveiprosjektene. De er klimabomber som kjører oss med bånn gass utfor stupet til katastrofale klimaendringer. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må sette bremsene på for monsterveiene, og legge om kursen”, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Natur og Ungdom krever en storsatsing på jernbane framfor motorveier og utvidelse av flyplasser:

“Lange reiser står for den desidert største andelen av utslippene fra reisene våre. Solvik-Olsen må ruste opp jernbanen og gi mer penger til dobbeltspor og krysningspor. Vi må også få på plass utredninger for høyhastighetstog mellom byene i Sør-Norge og for jernbane nord for Fauske. En ekstra rullebane på Gardermoen er uaktuelt” sier Skjoldvær.

Ifølge Vegtrafikkindeksen var samlet trafikkvekst på 2 prosent mellom 2014 og 2015, og for tunge kjøretøy 4,2 prosent. Utslippene fra denne trafikkveksten er større enn utslippsreduksjonene som kom av 34 000 nye el-biler. Forslaget fra transportetatene legger til grunn at vi får mindre forurensende biler. Natur og Ungdom mener dette er en naiv og farlig holdning til klimaproblemet:

“Selv med eventyrlige salgstall er det naivt å tro at ny bilteknologi vil kutte alle utslipp når trafikken fortsetter å vokse. Mer miljøvennlige biler er selvsagt en del av løsningen, men det er en farlig og naiv holdning å tro at vi da kan bygge monsterveier inn i himmelen. Regjeringa må satse på det vi vet at virkelig kutter utslipp: Å få ned bilbruken og bruke pengene på jernbane og kollektivtransport”, avslutter Skjoldvær.