fbpx

– Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan

05.04.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Natur og Ungdom er skuffet over at politikerne gir full gass for motorveier, mens jernbanen blir skjøvet fram i tid

Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og representanter for samarbeidspartiene Nasjonal transportplan. Planen legger føringene for de neste tolv årene med transportpolitikk i Norge.

I planen er det store investeringer i jernbane, både nye prosjekter, samt å ta igjen etterslep. Det er også rekordhøye investeringer i veg, og blant annet skal det bygges rundt 300 km ny firefelts motorveg. Ifølge Transportøkonomisk institutt vil transporten på vegene øke, dersom kapasiteten øker. I tillegg reduseres sannsynligheten for at trafikantene velger å reise med jernbane, dersom en effektiv veg allerede finnes. Motorveier planlegges bygd i første periode, og man kan se at de flere større jernbaneprosjektene skal komme på plass i neste periode av Nasjonal transportplan, om fire år, eller senere.

– Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorveg og jernbane viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport. Transportsektoren står for en tredel av Norges samlede utslipp. samt halvparten i de store byene. og vi mener på ingen måte viser at man har tatt innover seg hvor alvorlig klimaproblemet er, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Ny firefelts motorvei mellom Arna-Stanghelle og Oslo-Hønefoss skal komme raskere i gang enn dobbeltsporet på disse strekningene. Også i Trøndelag planlegges det motorvei parallelt med opprustningen av Trønderbanen.

– Vi frykter at denne transportplanen er en nasjonal eksosplan, hvor Ketil Solvik-Olsen har fått gjennomslag for å gi full gass for bilen. Regjeringen har selv sagt at utslippene i transportsektoren skal kuttes, men slår beina under sine egne klimaplaner ved å asfaltere naturen vår med firefelts motorveg. Det er vi skuffet over, sier Skjoldvær.

Natur og Ungdom er glad for tog-ambisjonene og at det skal brukes mer penger på jernbane, men mener de planene som er lagt fram i dag er for lite forpliktende.

– Natur og Ungdom er glad for økte bevilgninger til jernbane og mer penger til sykkel og kollektivtransport i byområder. Det viser at Krf og Venstre har gjort mye for å få denne planen på rett spor. Imidlertid hadde vi håpet på raskere tempo for jernbanen, og at spaden for nye dobbeltspor kom i jorda i første periode. Motorveiene derimot, suser av gårde og bygges ut i raskt tempo, sier Ingrid Skjoldvær.