fbpx
Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: NTB Scanpix
Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: NTB Scanpix

Stortingsflertallet gir Avinor klar bane – Torpederer klimamål, mener Natur og Ungdom

07.06.2017 av Natur og Ungdom

Flertallet på Stortinget går inn for at Avinor skal fortsette planlegginga av en tredje rullebane på Gardermoen. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er skuffa og mener dette vil torpedere klimamål.

Transportkomiteen kom 6. juni med sin innstilling om ny rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der skriver flertallet i komiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, at de «legger videre til grunn at Avinor holder frem med å planlegge den nye rullebanen». Natur og Ungdom og Naturvernforbundet er skuffet:

– Vi er skuffa over at flertallet i komiteen ikke ser at en ny rullebane torpederer klimamålene våre, vil legge mer matjord under asfalt og påføre lokale økte støyplager. Den gangen en tredje rullebane på Gardermoen står ferdig er vi nødt vil å ha redusert utslippene våre drastisk. Da burde politikerne satt foten ned mot enda større kapasitet, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom.

Avinor må søke tillatelse fra Samferdselsdepartementet for å faktisk bygge ut en ny rullebane. Miljøorganisasjonene frykter likevel at det blir verre å stanse rullebanen jo lenger planleggingen kommer, fordi Avinor får mye definisjonsmakt:

– Vi trenger et helt annet beslutningsgrunnlag enn Avinors egne planer og utredninger. For store veg- og jernbaneprosjekt er det en forutsetning at man også ser på alternative løsninger og har en ekstern kvalitetssikring. Det trenger ikke Avinor i dag, de får operere helt på sidelinja av resten av transport- og klimapolitikken, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Miljøorganisasjonene forventer nå at rullebanen blir en av de viktigste miljøsakene i regjeringsforhandlinger etter valget. Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti støtter ikke videre arbeid med en tredje rullebane. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti skriver i en merknad at de «forutsetter at denne saken forelegges Stortinget til behandling i forbindelse med konsesjonssøknaden».

– Dersom en ny regjering skal kunne kalle seg miljøvennlig er de nødt til å si tydelig nei til en tredje rullebane. Dette har politikerne i Berlin gjort, og i Wien har en domstol dømt flere rullebaner på hovedflyplassen i strid med klimapolitikken. Norske flyreiser står for store utslipp i dag, da er det uakseptabelt å legge til rette for at vi skal fly enda mer, sier Eiterjord.

For mer informasjon, kontakt

Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom – 46892288/gautee@nu.no

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet – 95860050/hs@naturvernforbundet.no