fbpx

Stormarkering mot tredje rullebane

23.08.2018 av Even Olai Østvik Mjaaland

Bli med oss på demonstrasjon lørdag 8. september! Avinor planlegger en ny rullebane på Gardermoen for å øke flytrafikken ytterligere. Dette gir mye større klimagassutslipp, øredøvende støy og tap av verdifull matjord. Allerede er nordmenn i verdenstoppen i å ta fly, og dette står for en stor del av Norges totale klimagassutslipp. Derfor er tredje rullebane unødvendig, usolidarisk og uforsvarlig!

Lørdag den 8. september kl. 13 arrangerer Natur og Ungdom stormarkering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget mot utbygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Vi tar kampen for lokalbefolkningen, matjorda og klimavennlig transport.

Nordmenn flyr mer enn noen gang og mye mer enn en gjennomsnittlig europeer. 5.1 millioner nordmenn flyr like mye som 50 millioner europeere. Hvis vi skal snu klimaendringene og nå klimamålet som avtalt i Parisavtalen, kan ikke nordmenn lenger fly ti ganger så mye som resten av Europa. Selv i storbyer som Berlin er det ikke behov for en tredje rullebane. Klimaendringene påvirker allerede befolkningen rundt om i verden og driver stadig flere på flukt. At regjeringen satser på enda en økning i Norges flytrafikk er uforståelig, uforsvarlig og ansvarsløst. I tillegg til økning i flytrafikk og utslipp vil en tredje rullebane utvide støysonen til Oslo Lufthavn. Dette vil ha store konsekvenser for lokalbefolkningen, og noen står i fare for å måtte flytte for første og andre gang på grunn av støy. Sist, men ikke minst kan utbyggingen av en tredje rullebane føre til nedbyggingen av 3500 dekar matjord. Dermed er tredje rullebane ikke bare en klimabombe, men også kritisk for vern av matjorda i Norge.

Natur og Ungdom håper på en fremtid hvor buss og tog vil være et godt og klimavennlig alternativ til fly. Derfor trenger vi deg til å bli med på demonstrasjon mot tredje rullebane på Eidsvolls plass, lørdag 8.september kl.13!

13.00: Åpning ved Gaute Eiterjord, Leder i Natur og Ungdom

Appellanter

Mahmod Ahmad (SV)
Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Kristin Antun (MDG)
Truls Gulowsen (Greenpeace)
Frøydis Haugen (Bondelaget)
Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender)
Jon Gunnes (V)
Bjørn Berg (Nei til 3. rullebane)
Marie Sneve Martinussen (Rødt)

Konsert: Me and the Julios