fbpx

Kollektivtransport

01.09.2012 av Even Olai Østvik Mjaaland

I 2012 sto privatbilisme for 77% av all kjøring. For at folk skal velge kollektivt, må det være et komfortabelt, billig og bra tilbud. Det må bevilges mer penger i statsbudsjettet til kollektivordninger. Utbedringer må skje gjennom økte statlige bevilgninger, ikke gjennom økte billettpriser.

Det finnes flere forskjellige kollektivordninger som kan erstatte privatbilene i en miljøby. Med unntak av sykkel og gange er skinnegående transport kanskje den mest miljøvennlige måten man kan transportere seg på. Dette er fordi de går på elektrisitet og ikke på en forbrenningsmotor. I tillegg bidrar ikke denne typen transport til luftforurensning. Men også dette transportalternativet kan bli mer miljøvennlig. Ved å velge moderne og mer effektive metrovogner kan man redusere energiforbruket. Dette er en utvikling som allerede er i gang.

I Oslo har trikkens energiforbruk blitt redusert med 37 prosent fra 2007 til 2012. På denne måten kan man gjøre kollektivtransporten enda mer miljøvennlig. Det er klart at skinnegående transport er bra for miljøet, og det er derfor et viktig klimatiltak å få folk til å velge kollektivt over privatbilisme. Hvis flere velger å ta buss blir det færre biler på veiene, noe som fører til mindre utslipp. Det skal ikke mer til enn fire passasjerer før en buss blir miljøvennlig. I tillegg erstatter en leddbuss så mye som 1 km med bilkø. Det er tydelig at bussen i de fleste tilfeller er et mye bedre alternativ enn privatbilisme.

Det er derfor viktig å satse på en kollektivtrafikk som er både billig og pålitelig. I byområdene bør det også opprettes egne kollektivfelt der det er mye rushtidstrafikk, slik at busser og trikk kan kjøre forbi køene.