fbpx

Mer vei er et klimaproblem

01.01.2014 av Natur og Ungdom

Utbygging av nye veier har mange miljøkonsekvenser, blant annet fordi ofte er store inngrep i verdifull natur og jordbruksjord, og fordi det fører til økte klimagassutslipp.

Publisert 13. mars 2008.

Natur og Ungdom mener at det ikke skal bygges ut ny kapasitet på det norske veinettet. Det betyr at vi er mot all utbygging av nye firefelts veier. Utbygging av nye veier har mange miljøkonsekvenser, blant annet fordi ofte er store inngrep i verdifull natur og jordbruksjord, og fordi det fører til økte klimagassutslipp.

Hvorfor er nye veier et klimaproblem?

1. Forurensende trafikk vinner konkurransen
Det er nødvendig å endre måten folk reiser på for å løse klimaproblemet. Dette betyr at mange som reiser må bytte fra forurensende veitrafikk til miljøvennlige kollektivløsninger. Men for at dette skal skje må de kollektive løsningene være konkurransedyktige. Hvordan folk velger å reise, avhenger av mange ting. Aller mest avhenger det av reisetid, frekvens og pris, og selvfølgelig av hvilke alternativer som er tilgjengelige. Bussen, toget eller trikken må være bedre alternativer enn bilen.

Den viktigste årsaken til at det bygges nye og bredere veier er at det skal ta kortere tid å reise fra A til B. Dette kan man oppnå fordi man retter ut svinger og setter høyere fartsgrense på den nye veien. For eksempel er et av argumentene for å bygge ut E6 mellom Gardermoen og Hamar at reisen vil ta et kvarter mindre når den nye veien er på plass. Men når bilen plutselig er raskere enn toget, .

2. Mer plass til biler legger til rette for mer trafikk
Transporten i Norge vokser hvert år, og det er veitransporten som øker mest. Utfordringen er å få denne veksten til å stoppe og snu. Løsningen handler om mindre transport blant annet gjennom bedre arealplanlegging og om å få mer av transporten til å skje miljøvennlig, for eksempel på toget. Første skritt for å snu en negativ utvikling, er å slutte å legge til rette for den. I stedet for å arbeide for dette, bruker politikerne mesteparten av pengene på å bygge nye veier. Dette legger til rette for problemet i stedet for å stoppe det. Det viser seg at mer plass på veiene bare fører til at flere bruker bilen, og at den ledige kapasiteten fylles oss.

I dag er det veldig begrenset hvor mye mer gods som kan transporteres på jernbanen, og rundt de store byene er togene fulle av passasjerer, særlig når folk reiser til og fra jobb. Jernbanen må bygges ut for å få mer plass for at den miljøvennlige transporten skal kunne øke i årene framover, i stedet for veinettet. Bussen trenger også gode veier å kjøre på, men veier som øker kapasiteten, øker bilens fordeler mer enn bussens.

3. Høyere fart gir høyere utslipp
Bilmotorer utnytter drivstoffet best når farten er rundt 70 km/t. Når farten er høyere enn dette, blir utlsippene høyere. Når hastigheten for en personbil øker fra 70 til 90 km/t, øker drivstofforbruket per kilometer med 9-13%. For tyngre kjøretøy er det tilsvarende tallet hele 22-26%. De fleste nye firefelts motorveier bygges for fartsgrense 100km/t, som betyr at også utslipp per bil vil øke.