fbpx

38 tiltak som kan ta vare på miljøet i DIN kommune

13.08.2019 av Natur og Ungdom

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Politikerne som velges inn kommer til å fatte mange vedtak som får mye å si for om vi klarer å ta vare på miljøet eller ikke. Miljøproblemene er spredt over hele landet, og løsningene er ofte lokale. Har dine lokalpolitikere planen klar?

Her er en rekke tiltak som kan gjennomføres i din kommune/ditt fylke, som du kan sjekke om partiene som stiller til valg vil gjennomføre eller ikke. De kan fremmes på valgtorg, på debatter eller på skolestreiken 30. august som du kan lese mer om her.

Dette er bare et utdrag av de mange tiltakene som kan gjennomføres lokalt. Kommer du på flere vi burde tatt med? Si i fra på info@nu.no.

38 tiltak som kan ta vare på miljøet i DIN kommune

Offentlige innkjøp

 • Minst 30 prosent miljøvekting i alle anbud (dette er vedtatt av Stortinget)
 • Still krav til fossilfrie anleggsplasser
 • Still krav til utslippsfri kollektivtransport i alle nye buss- og ferjeanbud
 • Still krav til fossilfri varelevering og transporttjenester
 • Still krav til ikke-fossil material- og energibruk

Samferdsel

 • Flere sykkelstier
 • Innføring eller videreføring av ordning med bysykler
 • Bilfrie gater i sentrum
 • Færre parkeringsplasser i sentrum, eller parkeringsavgifter
 • Flere kollektivavganger
 • Billigere billettpriser
 • Etablere ladestasjoner for elbil på for eksempel offentlige parkeringsplasser, gateparkeringer og borettslag
 • Skifte ut alle kommunens kjøretøy til el-biler eller hydrogenbiler
 • Still krav til lading på alle nybygg, arbeidsplasser og varehandler
 • Prioriter utslippsfrie biler og elbildeling i parkeringspolitikken
 • Etabler energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivstoff
 • Gi utslippsfrie biler fordeler, maks halv sats på parkeringsplasser, bompenger og ferjer
 • Innfør null- og lavutslipssoner for all transport i sentrale områder
 • Still krav om utslippsfrie drosjer
 • Etabler landstrøm for skip, miljødifferensierte havneavgifter og utslippsfri havnedrift
 • Begrens cruisetrafikken med et makstall på anløp per dag

Bygg

 • Solceller på taket av kommunale bygg, smart energistyring og ladeløsninger
 • Miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg
 • Nye kommunale bygg skal være plusshus
 • Fas ut fossil oppvarming i egne bygg og fjernvarme
 • Rehabiliter eksisterende bygg til plusshus
 • Inngå leiekontrakter for alle kommunens leieforhold med krav om energiklasse A
 • Oppgrader energistandarden i egne bygg med mål om passivhusnivå
 • Dropp boligutbygging på matjord, fortett heller langs kollektivakser og i sentrum

Nærmiljø

 • Bikuber og grønne tak på kommunale bygg
 • Dyrkeprosjekter i kommunen, gjerne som en del av arbeidstrening for ungdom som har falt utenfor skole og jobb
 • Flere muligheter for kildesortering
 • Benker rundt grøntarealer for å sikre at arealene blir brukt mer
 • Innovasjonsdag for skoleelever der de skal lære om grønn energi
 • Vern lokale natur- og friluftsområder mot nedbygging

Annet

 • Flere vegetaralternativer i offentlige kantiner
 • Sørg for god kildesortering for innbyggere, bedrifter og kommunen/fylkeskommunen. Bl.a. må plast materialgjenvinnes, og matavfall/avløp kan gå til biogass og biogjødsel
 • Legg til rette for produksjon av biodrivstoff fra lokalt avfall