fbpx

Streikerekord!

27.04.2020 av Hedwig Thiery Aresvik

Den 24. April satte vi rekord i antall demonstrasjoner i Norge, med over 1300 registrerte streiker!

Fredag den 24. April ble det streiket over hele Norge i skog, fjell, stuer, for å nevne noe. Skolestreikerne mistet ikke motet da verden ble satt opp-ned, og satte heller rekord i antall streiker i et land, med over 1300 registrerte streiker! Under følger skolestreikenes krav.

1. Kutte 55 prosent av norske utslipp innen 2030
Vi lever i en klimakrise som ikke blir løst av ord og løfter. Norge som verdens rikeste land har stødige bein å støtte seg på i en grønn omstilling. Likevel prioriteres klima og miljø fortsatt alt for lite i praksis. Om vi skal begrense den globale temperaturen til 1,5 grad må Norge ta sitt rettmessige ansvar i klimakampen. Som et land rik på ressurser, må vi kunne ta det første steget.

2. Ingen nye letelisenser til olje og gass
Olje og gass står for de største utslippene til Norge, med både utslipp innenlands, og utenlands med en årlig eksport på 500 millioner tonn Co2. Likevel lyses det ut oljelisenser lenger nord enn før. Samme dag som skolestreikerne demonstrerte ble det bestemt at iskantsonen skulle legges nord for gitte oljelisenser. Det norske oljeeventyret tar ikke klimakrisen til seg, og satser på en fremtid med en global temperatur på over 2 grader. Om vi skal kunne nå vårt mål om å kutte 50% av våre utslipp innen 2030 må også oljesektoren bidra. Ingen nye letelisenser til olje og gass!

3. Vis internasjonal solidaritet for klimastreikere: Norge må gi 65 milliarder i klimafinansiering årlig – og ingen klimastreikere må bli forfulgt av sine myndigheter.
Klimakamp er ikke bare en kamp for å holde den globale temperaturen nede. Det er også en solidaritetskamp. Vi som bor i Norge kjenner ikke på klimakrisen like hardt som andre. Det er kjent at utviklingsland kjenner kraftigere på klimaendringene, i tillegg til å ikke ha den økonomiske styrken til kunne løse de følgende problemene lett. I Kina og Russland opplever klimaengasjerte å bli forfulgt av sine myndigheter for å heve stemmen og rette fokus mot vår tids største krise. I Norge er vi heldige nok til å kunne delta i demokratiet gjennom streik og aksjoner, derfor må vi vise solidaritet med menneskene i landene som ikke lever med samme vilkår som oss!

4. Stans tapet av naturmangfoldet
Selv om vi lever i en klimakrise er det viktig å ikke glemme at vi også lever i en naturkrise. I dag trues naturen i stor grad av nedbygging til fordel for veiprosjekter som for eksempel utvidet E6, og E18. Det er viktig å huske at areal ikke er en fornybar ressurs som kan bygges ned nå, og bygges opp igjen senere. Det er ikke uten grunn at vi kaller skogen for våre lunger, og havet og jorder for våre matfat. Det er viktig at prosjekter som kan unngås heller blir løst på bedre vis, som for eksempel ved å styrke kollektivtilbudet fremfor å bygge mer motorvei. De neste generasjonene har lik rett til en levelig klode som oss, og det er vårt ansvar å ta!