Program

Har du innspill til årets sommerleirprogram? Kontakt orgsek@nu.no!

Programmet vil variere fra leir til leir. Informasjonen om program vil bli sendt ut til påmeldte på mail, samt i Facebookarrangementet til den aktuelle leiren.

Link til de ulike Facebookarrangementene finner du her.