Program

Har du innspill til årets sommerleirprogram? Kontakt orgsek@nu.no!

Programmet vil lekkes litt og litt frem mot sommerleiren. Informasjonen om program vil bli sendt ut til påmeldte på mail, og vil være å finne på Facebookarrangementet til sommerleiren. Du finner Facebookarrangementet her.