Stikkord: ‘klima’

  • Finnes det klimastreiker i Russland?

    Verdens største land var lenge en hvit flekk på kartet over steder det fantes skolestreiker for klimaet. Men i dag er Fridays For Future-bevegelsen i Russland blitt en av de største og synligste klimabevegelsene i landet. Hvordan ble det slik?

  • Oppsummering fra rettsalen

    Dette er en dag-for-dag-oppdatering fra Klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett skrevet av de saksøkende organisasjonene underveis i rettsaken.

  • Natur og Ungdom saksøker staten

    Klimakrisen er farlig, urettferdig og allerede i gang. Men i stedet for å gjøre klimatiltak, har regjeringen delt ut nye oljelisenser, lengre nord enn noensinne før. Dette bryter med Grunnloven §112, “miljøparagrafen”, som gir nålevende og fremtidige generasjoner retten til et levelig miljø. Derfor har Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkt staten.